Jáchymka

V této kapitole přinášíme portréty osob, jejichž život byl spjat s židovskou školou v Praze v Jáchymově ulici, i když řada životních příběhů ji přesahuje. Texty vznikly v rámci projektu Jáchymka podpořeného Nadačním fondem obětem holocaustu.