Zpráva okresního hejtmanství ve Stříbře o průběhu křišťálové noci

Sudetoněmecké okresní hejtmanství Stříbro

Panu pověřenci Říšského komisaře v Karlových Varech, Hotel Imperial

Stříbro, 11. 11. 1938

Hlásím, že ve čtvrtek, 10. listopadu 1938, se ve Stříbře shromáždil větší dav a po projevu vůdce SA vpadl do židovského templu. Ihned poté byl ze synagogy vyvezen židovský pohřební vůz, byly z něho strhány všechny ozdoby, které byly poté spáleny, a vůz byl posléze předán k dalšímu užívání N.S.V.1 Nato dav znovu vnikl do templu a zničil zařízení, které se v něm nacházelo, stejně jako písemnosti a knihy. Primátor města Stříbra poté nechal provizorně uzavřít vyražené dveře. V 18 hod. bylo pod vedením zdejší služebny gestapa vyklizeno veškeré zařízení templu a vyneseno na náměstí. Ze strany starosty Stříbra bylo následně zajištěno provizorní uzavření vyražených dveří. V 18 hod. bylo pod vedením zdejší služebny Gestapa veškerý mobiliář a zařízení (jako lavice atd.) templu vystěhovány a vystaveny na náměstí. Po mé intervenci a domluvě s hejtmanem Konradem z ochranné policie se podařilo většinu písemností a knih, které byly uchovávány v templu, včas zachránit a uschovat.

Ve 20.10 hod. byl, po vyrozumění místní policie a hasičského sboru, na základě mé intervence v templu zapálen pouze symbolicky oheň, na kterém byly spáleny hadry, zbytky prken apod., které se v templu nacházely. Samotná budova synagogy zůstala zachována a může po některých úpravách sloužit jako sklad, nebo k dalším účelům.

Synagoga v Nýřanech byla včera, ve čtvrtek, pod vedením Gestapa a za intervence tamního policejního komanda ve 20 hod. zapálena a shořela. Zachovány zůstaly pouze zdi, střecha se zřítila. Tato budova je úplně neupotřebitelná a zbytky zdí by měly být podle mého odhadu zbořeny. Pokud jsem mohl zjistit, bylo spáleno vše, včetně v synagoze se nacházejících písemností.

Synagoga ve Stodu byla včera, ve čtvrtek, mezi 18. a 19. hodinou úplně vyklizena. Zařízení, které se tam nalézalo, a tamní písemnosti byly spolu s židovským pohřebním vozem vyvezeny k mostu přes Radbůzu a tam spáleny. Budova je úplně zachována, na dveře je nyní přilepena cedulka, podle které má být zabavena pro pohraniční celní orgán. Rozkaz vedoucího pořádkové policie z 10. 11. 1938, určený zdejší policii a policejním komandu ve Stříbře byl těmto služebnám doručen až v 21.05 hod, tedy v době, kdy již byly akce ve všech třech obcích provedeny.

[podepsán] kom. okresní hejtman

SOA Plzeň, Úřad vládního prezidenta Karlovy Vary, k. 1

Poznámky:

Poznámky

1:

N.S.V. - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt: nacistická dobročinná organizace využívaná pro propagační účely.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.