Výpověď o zničení Židovského kasina Kasino: spolkový dům. v Bochumi, 9. listopadu 1938

[...] Dne 9. 11. 1938 jsem vedl oddíl SA I/17 v uzavřené formaci na shromáždění NSDAP na Bochumskou střelnici. Po shromáždění, asi kolem 11 hod., jsem pochodoval se svým oddílem do jejího stálého hostince - Schulzova hostince - ve zdejší Ferdinandově ulici. Tam jsem svým lidem řekl, že mají zůstat v hostinci. [...] Asi za hodinu se tam objevil major L. a rozkázal oddílu, aby opustil hostinec. Poté s oddílem odpochodoval k Wittnerově ulici. Když dorazili do Wittnerovy ulice před Židovské kasino, byly jeho dveře zavřeny a budova dosud nehořela. L. dal svým mužům rozkaz vniknout do budovy a moji muži poté vyrazili násilně dveře. Já sám jsem spolu s několika muži zůstal stát venku. Major L. vnikl se zbylou částí mužů do budovy. Pokud si vzpomínám, byli přitom členové SA H.K., E.L. a H.S. Asi za dvacet minut poté, kdy muži vnikli do budovy, začal dům hořet. Mám za to, že byl určitě založen muži, kteří vnikli dovnitř. Obyvatelé domu utekli na ulici. Mladé děvče, které stálo na balkóně, volalo o pomoc a člen SA R.R. ho z hořícího domu zachránil. Poté byli všichni obyvatelé tohoto domu odvezeni na nákladním autě, které tam bylo pravděpodobně přistaveno krajským vedením SA. Není mi známo, kam je odvezli.

Během požáru vnikla velká část mých lidí do hořící budovy a zdemolovali tam vnitřní vybavení. Ztratil jsem nad svými lidmi veškerou kontrolu a nemohl jsem je zadržet. Po nějaké době se objevil na požářišti velitel hasičů E. s krajským vedoucím Riemenschneiderem. Rozkázali mi se postarat o to, aby oheň nepřeskočil na sousední budovy. Zůstal jsem na požářišti až asi do 3 hodin ráno, a poté jsem se spolu s 10 muži mého oddílu vrátil do našeho hostince. [...]

Výpověď tehdejšího majora SA R.H. v květnu 1946, StAMs, Státní zastupitelství Bochum, č. 7002-2.

Poznámky:

Převzato z: Stadtarchiv Bochum (ed.): Vom Boykott bis zur Vernichtung, Klartext, Essen 2002, s. 210.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.