Nařízení prezidenta Říšské kulturní komory Goebbelse o zákazu účasti Židů na německém kulturním životě

12. listopadu 1938

[...]

Poté, co národně socialistický stát Židům již přes pět let umožňuje vytvářet a pěstovat ve zvláštních židovských organizacích jejich vlastní kulturní život, není již více nutné je nechat, aby se podíleli na výdobytcích německé kultury. Židům nadále nebude s okamžitou platností povolován přístup do takových zařízení, jako jsou zvláště divadla, kina, koncerty, přednášky, artistické podniky (varieté, kabarety, cirkusy aj.), taneční podniky a kulturní výstavy.

[...]

Völkischer Beobachter, roč. 51, č. 318, 14. listopadu 1938, s. 1.

Převzato z: Hofer, Walter. Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main: Fischer, 1957, s. 398.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.