Nařízení pověřence pro čtyřletý plán Göringa o potrestání Židů německé národnosti

12. listopadu 1938

Nepřátelské chování židovstva oproti německému lidu a Říši, které se nezastavilo ani před zbabělými vražednými činy, vyžaduje rozhodnou obranu a tvrdý trest. Proto na základě Nařízení pro provádění čtyřletého plánu z 18. října 1936 (RGBl. I S. 887) určuji následovně:

§1

Židům německé státní příslušnosti je jako celku uloženo zaplatit ve prospěch Německé říše kontribuci ve výši 1 000 000 000 říšských marek. [...]

Reichsgesetzblatt, roč. 1938, část I, č. 189, s. 1579.

Převzato z: Hofer, Walter. Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main: Fischer, 1957, s. 398.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.