Nařízení pověřence pro čtyřletý plán Göringa o obnovení vzhledu ulic se židovskými řemeslnými podniky

12. listopadu 1938

[...]

§1.

Všechny škody, které vznikly v důsledku rozhořčení lidu nad štvaním mezinárodního židovstva proti národně socialistickému Německu ve dnech 8., 9. a 10. prosince 1938 na židovských podnicích a bytech musí být ihned odstraněny židovskými majiteli a živnostníky.

§2.

(1.) Náklady na opravu nese majitel dotčené židovské živnosti nebo bytu.

(2.) Nároky vyplývající z pojištění Židů německé státní příslušnosti propadají ve prospěch Německé říše.

[...]

Reichsgesetzblatt, roč. 1938, část I, č. 189, s. 1580

Převzato z: Hofer, Walter. Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main: Fischer, 1957, s. 398.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.