Protipól nordického člověka

Úryvek z frontových novin

[...] Žid je protipólem nordického člověka, arcinepřítelem každého svobodného národa. Proti pořádkumilovnému a hodnoty vytvářejícímu vůdčímu principu germánstva staví Žid kramářský mocenský princip.

Proti tvůrčímu a budovatelskému světovému názoru národního socialismu s jeho idealistickými cíli je u bolševiků a liberálních anglosaských demokracií postaven jako světový židovský názor materialismus a individualismus.

Tato válka - viděna v celé její konečné hloubce - je bojem židovstva proti osvobození arijského lidstva z duchovní a materiální podřízenosti světovému židovstvu, zatímco na straně Německa se jedná o boj za osvobození a zachování lidstva proti všem pokusům o židovskou světovládu. Jako takovýto boj musí tato válka ve své konečné zákonitosti vstoupit do našeho historického povědomí. Není pouze válečným střetnutím dvou protikladných světů jako takových, nýbrž posledním válečným střetnutím nadčasového zápasu, ve kterém je od světa požadováno, aby se konečně rozhodnul mezi tisíciletým židovským úsilím o nadvládu nad světem a tvůrčím životem arijské rasy v přítomnosti a budoucnosti. [...]

Adler im Süden (frontové noviny německé Luftwaffe v Itálii), č. 471, 26. srpna 1944, s. 3.

Převzato z: Hofer, Walter. Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main: Fischer, 1957, s. 398., s. 281-2.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.