Parazité lidstva

Propaganda Hlavního úřadu SS

[...] Jako zvláště zavrženíhodný se v Evropě ukázal být rozkladný vliv rasového míšení se Židy. Tito parazité lidstva se až po dnešní den dokázali vyhnout úplnému smíšení s hostitelskými národy. [...]

Kromě toho zvláštní nebezpečí tkvělo v tom, že židovstvo začalo všemi prostředky duchovního rozkladu systematicky nahlodávat uvědomělé jednání a myšlení národů, aby se jeho pomocí všude politicky a hospodářsky vyšvihlo do pozice pánů. K tomu ještě přistoupil fakt, že k rasovému míšení docházelo převážně v duchovně vůdčích vrstvách evropských národů. Židé zesměšňovali každý pravý cit a veškerá jejich propaganda byla vědomě zaměřena na vnitřní nahlodání a roztříštění národních útvarů. Důsledky této infekce, dlouhodobě působící před rokem 1933, jsou u různých národů patrny podnes. Bylo zapotřebí namáhavé práce, aby byly vymýceny i poslední stopy tohoto zamoření a Evropa byla vrácena na svou přirozenou a jedině správnou životní dráhu.

Řešení židovské otázky se proto stalo životně důležitou otázkou evropských národů, která přesahuje hranice Říše. [...]

SS-Hauptamt: Lehrplan für die weltanschauliche Erziehung in der SS und Polizei, místo a rok vydání neuvedeno, s. 77

Převzato z: Hofer, Walter. Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main: Fischer, 1957, s. 398., s. 281

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.