Německá fyzika

Ze spisu nositele Nobelovy ceny, prof. Philippa Leonarda

Německá fyzika? zeptáte se. - Byl bych mohl říci také arijská fyzika nebo fyzika nordického člověka. Fyzika těch, kteří zkoumají skutečnost, fyzika hledačů pravdy, fyzika těch, kteří založili přírodní vědy. - Věda ale je a zůstane mezinárodní! chtěli byste mi odpovědět. To je ale zásadní omyl. Ve skutečnosti věda, stejně jako všechno, co vytvořili lidé, závisí na rase a na krvi. Dojem mezinárodnosti může vzniknout tehdy, pokud ze všeobecné platnosti poznatků přírodních věd neprávem odvozujeme jejich společný původ, nebo pokud přehlédneme, že národy nejrůznějších zemí, které pěstovaly vědu stejného nebo příbuzného druhu jako německý národ, to mohly učinit jenom proto a v takové míře, v jaké patří nebo také patřily k převážně nordické rasové směsi. Národy jiných rasových směsí přistupují k pěstování vědy jiným způsobem.

[...]

Volk im Werden. Heft 7, Sonderheft der Heidelberger Studentenschaft zum 550-jährigen Universitätsjubiläum, Leipzig 1936, s. 414.

Převzato z: Hofer, Walter. Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main: Fischer, 1957, s. 398., s. 98.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.