Jak Židé trápí zvířata

Kurt a Otto se hádají, zdali je pravda, že Židé podřezávají zvířata při vědomí. Otto se domnívá, že to není možné. Kurt mu chce dokázat, že Židé jsou ti nejpodlejší lidé na zemi a zavede jej na židovská jatka, kde tajně pozorují porážku zvířete. Uvnitř jsou tři Židé v krvavých zástěrách. Právě táhnou dovnitř krávu a obracejí jí na bok. Nyní přichází další Žid. Vypadá jako ďábel. V rukou drží dlouhý ostrý nůž. Je patrné, jaký požitek má z toho, že může ubohé zvíře pomalu zabít. Podřízne krávě krk. Chlapci vidí, jak z rány stříká krev a jak sebou ubohé zvíře hází. Otto nyní vidí, že Kurt měl pravdu. Kurt říká: Ano, Židé jsou národ vrahů. Se stejnou surovostí a krvežíznivostí, s jakou vraždí zvířata, zabíjejí Židé i lidi. To dokazují rituální vraždy, které Židé páchají na chlapcích a děvčatech, mužích i ženách. Židé jsou ďáblové v lidské podobě.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.