Jak šla Inge k židovskému lékaři

Inge je nemocná. Maminka ji nutí jít k lékaři, k panu doktoru Bernsteinovi. Ale to je Žid, protestuje dívka, k židovskému lékaři přece žádná německá dívka nechodí. Inge ví o židovské otázce mnohem více než její maminka - vedoucí ve Svazu německých dívek je každý týden poučuje o židovském nebezpečí. Maminka se ale rozzlobí a donutí Inge jít k doktoru Bernsteinovi. Inge dlouho sedí v čekárně židovského lékaře. Přitom slyší z ordinace dívčí hlas: Pane doktore! Pane doktore! Nechte mě být! Pak se otevřou dveře a objeví se židovský lékař: Inge se lekne, vyskočí a hledí do obličeje Žida. Je to obličej ďábla. V jeho středu sedí obrovský zahnutý nos. Za brýlemi probleskují oči zločince. Pak se jí chce svými tlustými prsty dotknout, ale v Inge ho udeří do tlustého obličeje a uteče. Vypráví to mamince, která mezitím již lituje, že svou dceru poslala k Židovi.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.