Jak byly dvě ženy podvedeny židovskými advokáty

Paní Eckertová a paní Krausová již deset let žijí v jednom domě. Beze sporů a konfliktů. Obě mají malé chlapce. Jednoho dne si chlapci před domem hrají na vojáky a jeden z nich se zraní. Obě ženy si začnou nadávat. Ještě téhož dne šla paní Krausová k advokátovi, aby svou sousedku žalovala za nactiutrhání: advokát se jmenuje Silberstein a je to Žid. Také paní Eckertová jde k právníkovi. Jmenuje se Morgenthau, je to také Žid. Obě zaplatily 50 marek, oběma Židé slíbili, že u soudu vyhrají a své peníze dostanou zpátky. Místo toho je soud nakonec odsoudí obě, obě musejí zaplatit pokutu. Obě ženy jsou šokované, ale oba advokáti se smějí. Ano, pane kolego, to jsme zase udělali dobrý obchod. Na odchodu od soudu se obě ženy usmíří.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.