Co řekl Kristus o Židech

Maminka byla s dětmi na poli a po cestě domů hovoří o Židech. Gertrude nechápe, proč byli Židé dříve pronásledováni a zabíjeni. Bratr Georg ale říká, že to bylo spravedlivé, vždyť páchali takové zločiny, dokonce vraždili nevinné děti. Maminka souhlasí a ukazuje dětem křížek v polích. Muž, který na něm visí, byl jedním z největších odpůrců Židů v dějinách, říká. Znal zkaženost a podlost Židů. Bičem je vyhnal z chrámu, kde dělali obchody. Říkal, že Židé pocházejí od ďábla a proto páchají zločin za zločinem. Zemřel proto, že znal Židy a pravdu o nich sděloval světu. Proto jej ukřižovali. Přitloukli ho hřebíky na nohou a na rukou a nechali ho vykrvácet. Pamatujte na to, že Židé jsou děti ďábla a vrahové.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.