Antisemitská propaganda v Protektorátu Čechy a Morava

Ukázky antisemitských textů a článků publikovaných v době Protektorátu Čechy a Morava publikujeme v naději, že přispějí k pochopení intenzity antisemitské atmosféry a téměř každodenní propagandy, jež směřovala k vyloučení Židů z české společnosti a ospravedlnění protižidovských opatření, včetně deportací do ghett a koncentračních táborů.

Při jejich čtení je třeba mít na paměti, že český tisk byl za německé okupace ovlivňován a cenzurován ze strany okupačních úřadů. Řada českých novinářů se zúčastnila pravidelných porad na Úřadu říšského protektora, kde jim byly udělovány instrukce, jak mají psát o různých tématech. Jedním z těchto témat byla i židovská otázka. Není proto divu, že nezřídka v různých českých listech ve stejnou dobu začínají vycházet nenávistné protižidovské články s téměř stejným obsahem.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.