Antisemitismus za první československé republiky

1918 - 1938

Zde uveřejněné články z tisku první republiky dokumentují jak projevy antisemitismu, tak i reakce na něj. I přesto, že ve srovnání s okolními státy byl antisemitismus v meziválečných českých zemích mnohem méně rozšířený a viditelný, ukazují např. reakce na nástup nacistů k moci v roce 1933, že i v českých zemích tento fenomén existoval - Židé byli např. obviňováni z šíření němectví a ostří českého antisemitismu se často zaměřilo proti židovským uprchlíkům z Německa a Rakouska. Jako protiváhu zároveň uvádíme články dokumentující židovské i nežidovské reakce na antisemitismus a obranu proti němu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.