Antisemitismus za druhé československé republiky

1938 - 1939

Krizové období tzv. druhé republiky přineslo nebývalý vzestup českého antisemitismu. Velká část českého tisku vyzývala k řešení židovské otázky a zvláště silně útočila na židovské uprchlíky, kteří se před nacistickým pronásledováním uchýlili do českých zemí. Vzestup antisemitismu úzce souvisel s krizí demokracie, odsuzováním hodnot a uspořádání tzv. první republiky.

Klíčová slova

Antonín Pimper

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.