červen 1997 - ijar/sivan 5757

  • Potřebnost studu. Projev Petra Pitharta při smutečním shromáždění 18. 5. 1997 na Národním hřbitově v Terezíně.

  • Ani do Bonnu, ani do Prahy. Mediální ozvěna protestu Federace ŽO v ČR a Terezínské iniciativy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.