Nové knihy

červenec 2010

červenec 2010 - Knižní novinka: R. Loy: Moji židovští sousedé

Autorka popisuje ve své knize osudy italských židů za 2. světové války. Při vyprávění příběhů ze svého dětství konfrontuje dětské vidění událostí s dospělým postojem, opírajícím se o životní zkušenosti a dobové dokumenty. Rasistické myšlení nenašlo v Itálii mnoho příznivců, neboť narazilo na individuální odpovědnost a svědomí, na samostatné rozhodování a živé kulturní povědomí většiny Italů, kteří bez ohledu na přízeň nebo nepřízeň doby pomáhali ohroženým lidem.

  • Loy, Rosetta. Moji židovští sousedé. Praha: Academia, 2010, s. 184.

.

červenec 2010 - Knižní novinka: H. Mulisch: Objevení nebe

Kniha významného nizozemského spisovatele se podobně jako jeho ostatní díla zabývá otázkami minulosti rodinným příslušníků a tíhy jejich viny přenášené na potomky. V románu, který zaujímá stěžejní místo v jeho tvorbě, vykresluje na příbězích tří hrdinů rozsáhlou fresku dějinných zvratů země, jejíž obyvatelé stáli v dobách druhé světové války v různých pozicích - jako oběti nacistického režimu i jako jeho spolupracovníci a pomahači.

  • Mulisch, Harry. Objevení nebe. Praha: Odeon, 2010, s. 760.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.