Nové knihy

únor 2010

únor 2010 - Knižní novinka: E. Rodenová: Bylo mi patnáct

Deník patnáctileté Evy, který si psala v období od listopadu 1939 do nástupu celé rodiny do transportu v roce 1941, obráží vnímání světa dívky v pubertálním věku, zachycuje atmosféru po likvidaci Československa, zejména narůstající pocit stísněnosti a ohrožení, stále silnější útlak Židů, jejich úřední vytlačování z české společnosti a posléze z jakéhokoli normálního života vůbec. Eva Rodenová je také spoluautorkou knihy Životy ve vypůjčeném čase (viz Nové knihy - květen 2007)

  • Rodenová, Eva. Bylo mi patnáct. Deník z let 1939-1940. Praha: Prostor, 2010, s. 92.

.

únor 2010 - Knižní novinka: Židé v Čechách 2

Sborník příspěvků druhého semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v září 2008 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Královského hvozdu v Nýrsku, přináší například výsledky dalšího výzkumu o pobytu haličských uprchlíků v Čechách v době první světové války, text o podílu Židů na rozvoji průmyslového podnikání, ilustrovaný tentokrát na rodině Glaserů, majitelů továrny ve Velimi. Zastoupena jsou i regionální témata a několik příspěvků je věnováno dokumentaci židovských hřbitovů.

  • Židé v Čechách 2. Sborník ze semináře konaného v září 2008 v Nýrsku. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2010, s. 168.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.