Aktuality

leden 2010

5. ledna 2010 - iLiteratura: Yannick Haenel: Jan Karski

Recenze knihy francouzského novináře zpracovávající netradičním způsobem osobnost muže, který v roce 1942 zprostředkoval Západu své očité svědectví z varšavského ghetta, se ujala Helena Beguivinová. Haenel už za svou kombinaci historických událostí a autentických výpovědí s fikcí obdržel ve Francii dvě literární ceny.

25. ledna 2010 - České Budějovice: Akce u příležitosti Dne památky obětí holocaustu

Informační centrum Evropské unie v Českých Budějovicích pořádá připomínkovou akci určenou pro nejširší veřejnost s důrazem na žáky základních a středních škol zaměřenou na téma holocaustu a prevence rasismu a antisemitismu. Hlavní náplní dopoledního programu bude promítání dokumentárního filmu Olgy Sommerové Sedm světel, kterému bude předcházet přednáška Vojtěcha Kyncla a následovat beseda s pamětníkem holocaustu. Akce se koná v sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje od 9 do 12 hodin.

leden 2010 - Vzdělávací materiály pro školy: Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Autentické výpovědi bývalých vězňů terezínského ghetta tvoří jádro nového vzdělávacího projektu, který vytvořili pracovníci vzdělávacího oddělení Památníku Terezín ve spolupráci s USC Shoa Foundation Institute. Dvanáct videosnímků, v nichž pamětníci vypráví své vzpomínky na určité téma, například kultura v Terezíně, staří lidé v ghettu, nacistická propaganda apod., doprovází metodické návody pro využití filmových sekvencí ve výuce, medailonky se souhrnem osudů jednotlivých pamětníků, materiály přibližující historii Terezína, vysvětlující neznámé pojmy a odkazy na další zdroje informací (vše ve formátu PDF). Vytvořené vyučovací hodiny zkoumají také témata daleko přesahující historii židů v Československu nebo zachycení událostí Holokaustu. Jsou mezi nimi fenomény mezilidské interakce, role národnostních a genderových stereotypů, předsudků vůči věkovým skupinám, jsou zkoumány také koncepty odpovědnosti, rozhodování, a propagandy.

25. ledna 2010 - Beseda s Asafem Auerbachem

Lauderovy školy při Židovské obci v Praze ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu pořádají u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti besedu s panem Asafem Auerbachem. Narodil se v květnu 1928 v kibucu v Palestině. V roce 1930 se jeho rodiče rozhodli pro návrat do Prahy, kde si však o devět let později uvědomili rostoucí nebezpečí, ve kterém se Židé v Evropě ocitli, a rozhodli se Asafa a jeho staršího bratra Rubena poslat do Anglie v jednom z dětských transportů Nicholase Wintona. Beseda se koná od 14 hodin v budově Lauderových škol (Belgická 25, Praha 2).

29. ledna 2010 - Slavnostní otevření Centra Malach

Nově otevřené Centrum vizuální historie Malach bude jedním ze tří míst v Evropě, z něhož bude přístupná databáze video rozhovorů s pamětníky holocaustu soustředěných nadací Shoa Foundation Institute for Visual History and Education. Současný správce databáze, University of Southern California (USC), nabízí uživatelům přístup do digitální a plně indexované databáze obsahující 52000 výpovědí přeživších a svědků holokaustu, zaznamenaných v 56 zemích a 32 jazycích. Sídlo Centra Malach, které bude od 30. ledna otevřeno široké veřejnosti, je v knihovně Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí 25, v prvním patře. Svou případnou návštěvu, prosím, ohlašte Jitce Drahokoupilové na telefonním čísle (ST-PÁ) 221914391 nebo 283074391, případně prostřednictvím e-mailu na : drahokoupil@knih.mff.cuni.cz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.