Nové knihy

červen 2009

červen 2009 - Knižní novinka: T. Herzl: Židovský stát

Spis zakladatele moderního sionismu Theodora Herzla v českém překladu Ondřeje Buddeuse a s předmluvou Marka Čejky.

  • Herzl, Theodor. Židovský stát. Pokus o moderní řešení židovské otázky. Praha: Academia, 2009, s. 140.

.

červen 2009 - Knižní novinka: M. Nyiszli: Byl jsem Mengeleho asistentem

Jako maďarský žid byl v roce 1944 deportován do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných experimentů. Jako prominentní vězeň poznal zblízka nelidské praktiky pseudovědeckého výzkumu dvojčat i nepopsatelné peklo, které představovala práce tzv. sonderkomand v krematoriích. Hned po válce Nyiszli vydal své svědectví knižně. Nejde o literární zpracování v pravém slova smyslu, spíš o šokující, naléhavý deník, psaný s jediným záměrem: podat zprávu světu.

  • Nyiszli, Miklos. Byl jsem Mengeleho asistentem. Praha: Academia, 2009, s. 194.

.

červen 2009 - Knižní novinka: R. Roden: Čtvereček rumby

Kniha je souborem příběhů, vzpomínek a esejistických črt, které čerpají z životních i profesních zkušeností Rudolfa Rodena (nar. 1923), pražského rodáka, který společně se svou ženou Evou přežil Terezín i vyhlazovací tábor v Osvětimi. Po komunistickém převratu roku 1948 se mu podařilo i s manželkou uprchnout a usídlit se v Kanadě. Spolu se svou manželkou napsal vzpomínkovou knihu Životy ve vypůjčeném čase (viz Nové knihy - květen 2007)

  • Roden, Rudolf. Čtvereček rumby. Vzpomínky, příběhy, čtry. Praha: Prostor, 2009, s. 144.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.