Nové knihy

srpen 2009

srpen 2009 - Knižní novinka: P. Večeřová: Židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku

Přehled nejzajímavějších měst a obcí, v nichž se dochovaly památky na židovskou komunitu a její kulturu, přináší v edici Navštivte... nová kniha PHDr. Petry Večeřové. Jednotlivá místa jsou řazena podle oblastí, významná část textů je věnována Praze a historii židovského osídlení jednotlivých městských částí.

 • Večeřová, Petra. Židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Praha: Olympia, 2009, s. 296.

.

25. srpna 2009 - Knižní novinka a ukázka: J. Bauer: Úvahy o holocaustu

Pražský rodák Jehuda Bauer, profesor Hebrejské univerzity a vědecký poradce jeruzalémského památníku Jad Vašem si jako světově uznávaný historik ve své knize klade otázky: Jak lze vysvětlit, že k něčemu takovému vůbec došlo? Lze holocaust srovnávat s jinými genocidami? Jak se stalo, že v některých evropských zemích se podařilo většinu židovských spoluobčanů zachránit? Měl holocaust nějaký vliv na vznik státu Izrael? Autor o tématech přemýšlí v jiné, celistvější perspektivě, než bývá zvykem - jednotlivé kapitoly se místy blíží filozofickým esejům, podloženým ovšem mimořádnou znalostí historických faktů.

.
 • Ukázka ze čtvrté kapitoly na holocaust.cz

 • Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.