Nové knihy

leden 2009

leden 2009 - Knižní novinka: G. Besier: Svatý Stolec a Hitlerovo Německo

Autor, který se systematicky věnuje studiu totalitních režimů a je bývalým ředitelem Institutu Hannah Arendtové pro výzkum totalitarismů v Drážďanech, ve své studii předkládá čtenářům první výzkumy z nedávno otevřených vatikánských archivů a odkrývá pozadí vztahů papežů Pia XI. a jeho následovníka Pia XII. k nacistickému režimu v Německu.

  • Besier, Gerhard. Svatý Stolec a Hitlerovo Německo. Brno: Větrné mlýny, 2009, s. 378.

.

leden 2009 - Knižní novinka: Mnichov 1938 a česká společnost

Sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympozia, jež se odehrálo 18. září 2008 na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, přináší sedm příspěvků předních českých a německých historiků - Roberta Kvačka (Mnichovské desatero), Václava Kurala (Hitlerova odložená válka za zničení ČSR), Hanse Henninga Hahna (Oldenburský projekt Sudetoněmecké dějiny - Základní otázky a oblasti výzkumu), Evy Hahnové (Mnichov v kontextu (sudeto)německých dějin), Miloše Trapla (Český politický katolicismus a Mnichov), Ladislava Kudrny (Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938) a Zdeňka Hazdry (Mnichovské dny jako milník ve vztahu šlechty a novodobé české společnosti).

  • Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník ze sympozia k 70. výročí podepsání mnichovské dohody. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, s. 120.

.

leden 2009 - Knižní novinka: T. Radil: Ve čtrnácti sám v Osvětimi

Také další kniha z edice Paměť s výmluvným názvem přináší autentické vzpomínky na druhou světovou válku, během níž se židovský chlapec ze slovenského Štúrova dostal do největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora nacistické Třetí říše.

  • Radil, Tomáš. Ve čtrnácti sám v Osvětimi. Praha: Academia, 2008, s. 732.

.

leden 2009 - Knižní novinka: A. Lewin: Pohár slz

Abraham Lewin vyučoval na židovské střední škole ve Varšavě. V roce 1940, kdy došlo ke zřízení varšavského ghetta, mu bylo 47 let. Počátkem roku 1943, několik měsíců po manželčině deportaci a smrti, pravděpodobně zahynul i se svou dcerou v koncentračním táboře Treblince. Jeho deník, který představuje jeden z nejpůsobivějších a nejdojímavějších záznamů o životě v židovském ghettu a o holokaustu, se zázrakem zachránil v tajném podzemním archivu.

  • Lewin, Abraham. Pohár slz. Deník varšavského ghetta. Praha: Academia, 2008, s. 304.

.

leden 2008 - Knižní novinka: C. Rybár: Do půlnoci času dost

Autor řady publikací o historii Prahy se v této knize zabývá svými osobními vzpomínkami na své dramatické zážitky v době před druhou světovou válkou a zejména během ní, v období holocaustu, do jehož drtivého soukolí se jako židovský mladík dostal. Dobrodružný únik před deportací ze Slovenska do Maďarska, život s novou identitou, práce v ilegalitě, zatčení a útěk přímo z transportu...

  • Rybár, Ctibor. Do půl noci času dost. Praha: Academia, 2008, s. 440.

.

leden 2009 - Knižní novinka: L. Jarkovská: Odplata, či spravedlnost?

Po skončení druhé světové války probíhaly na českém a moravském území tzv. mimořádné lidové soudy, při nichž bylo souzeno na 40 tisíc lidí obviněných ze spolupráce s nacistickým režimem. Autorka publikace se zaměřuje na tzv. lidovou spravedlnost na Královéhradecku, tj. bezprostřední poválečnou lidovou odplatu, projevy násilí a spontánní vyrovnávání účtů s vinnými i nevinnými, zřizování internačních táborů a vyšetřování obviněných, dále se věnuje ustavení a samotné činnosti mimořádných lidových soudů v letech 1945–1948 a také několika méně známým tématům jako jsou ženské koncentrační a pracovní tábory ve východních Čechách.

  • Jarkovská, Lucie. Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945-1948 na Královéhradecku. Praha: Prostor, 2009, s. 368.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.