Knižní novinky

listopad 2009

listopad 2009 - Knižní novinka: E. Makarová: Pevnost nad propastí. Já, děcko bloudící?

Historička Elena Makarová ve své nové knize shromáždila všechny dosud známé dětské výtvarné a literární práce, které vznikly v ghettu Terezín a které byly sebrány doslova po celém světě, včetně unikátních dosud nepublikovaných rukopisných originálů. Do knihy byly rovněž zakomponovány besedy a rozhovory s pamětníky. Kniha je bohatě vybavena ilustracemi a dosud neznámými fotografiemi. České vydání bylo oproti ruskému originálu podstatně doplněno a rozšířeno o nové nálezy.

  • Makarova, Elena. Pevnost nad propastí. Já, děcko bloudící? Děti a učitelé v terezínském ghettu 1941-1945. Praha: Bergman, 2009, s. 479.

.

listopad 2009 - Knižní novinka: Z. Heftrich, P. Šourek: Smutek na vedlejší koleji

Urs Heftrich, profesor slavistiky na heidelberské universitě, mapuje ve své eseji ohlas nacistické genocidy Romů v české beletrii. Složité okliky, po nichž se čtyřem autorům podařilo vnést toto tabuizované téma do literatury, Heftrich načrtává rozborem jejich textů: divadelní hry Cigánsky tábor Eleny Lackové, povídky Cikáni Jana Čepa, prózy Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala a básnické sbírky Dvakrát tím samým Paula Polanskyho. Kniha obsahuje obrazovou přílohu s fotografiemi a dokumenty k nacistické genocidě Romů v Čechách.

  • Heftrich, Urs; Šourek, Petr. Smutek na vedlejší koleji. Nacistická genocida Romů v české literatuře. Praha: Revolver revue, 2009, s. 88.

.

listopad 2009 - Knižní novinka: J. Oberski: Dětská léta

Autor je synem židovských rodičů, kteří uprchli z Německa do Nizozemska. Jako malé dítě byl spolu s rodiči deportován do koncentračního tábora, kde rodiče zahynuli. Tato novela je prostý a zároveň šokující autobiografický příběh. Působivě líčí, jak malý židovský chlapec prožívá druhou světovou válku a dobu krátce po ní. Oberskimu se podařilo s velkou naléhavostí a silou zachytit události očima dítěte.

  • Oberski, Jona. Dětská léta. Praha: Triton, 2009, s. 96.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.