Aktuality

listopad 2009

listopad 2009 - Příběhy bezpráví - měsíc filmů na školách 2009

Na více něž osmi stech českých a moravských škol proběhne během listopadu již pátý ročník projektu organizace Člověk v tísni, který prostřednictvím dokumentárních filmů a besed s pamětníky seznamuje žáky s dějinnými fenomény moderních českých dejin 20. století.

2. - 26. listopadu 2009 - Chomutov: Zaniklý svět Romů

Autentické fotografie Romů a Sintů z českých zemí, snímky zachycující všední život romských rodin v dobovém prostředí i sváteční portréty z fotografických ateliérů, jsou k vidění na putovní výstavě pořádané Výborem pro odškodnění romského holocaustu za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci programu Dekáda romské inkluze, České rady pro oběti nacismu, Statutárního města Chomutova a Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Expozice je instalovaná v Rytířském sále chomutovské radnice, na Náměstí 1. Máje, veřejnosti přístupná každý všední den od 7 do 17 hodin. Záštitu výstavy převzala primátorka města Ivana Řápková.

12. listopadu 2009 - Brno: Příběh Hanina kufříku

Přednáška PhDr. Martina Reissnera, literárního a výtvarného historika, kritika, publicisty, šéfredaktora časopisu pro teorii a kritiku dětské literatury Ladění, o knize kanadské novinářky Karen Levinové (viz Nové knihy - srpen 2003). Publikace se setkala s velikým ohlasem po celém světě, v Izraeli byla označena za nejlepší dětskou knihu roku 2006. Na jejím základě byla vytvořena dílna pro žáky základních a středních škol. Přednáška, která začíná v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea Brno, Kpt. Jaroše 3, je uváděna v rámci kulturního cyklu Brno židovské.

20. listopadu 2009 - Praha: Jak vyučovat o genocidě Romů za druhé světové války

V rámci vzdělávacího programu Varianty pořádá organizace Člověk v tísni seminář na téma vzdělávání o romském holocaustu, který je doprovodnou akcí projektu Te na del o del. V rámci tohoto projektu vzniká metodický materiál pro učitele pro práci s tematikou genocidy Romů za druhé světové války, který je založený na práci s příběhy romských pamětníků. V rámci semináře budou společně s účastníky odzkoušeny nové metody výuky k danému tématu. Seminář, který se bude konat v prostorách Vzdělávacího institutu Charita ČR, Máchova 7, Praha 2, od 13 do 19 hodin, je určen pedagogům 2. stupně ZŠ a dále pedagogům SŠ vyučujícím zejména předměty dějepis, občanská výchova a PT multikulturní výchova, mediální výchova. Kurz je účastníkům nabízen zdarma. Více infomací a přihlášky na adrese marketa.hajska@clovekvtisni.cz nebo na telefonním čísle: (+ 420) 222 350 817.

26. listopadu 2009 - Praha: Benefiční koncert

Na letošním benefičním koncertu Nadačního fondu obětem holocaustu, který se koná od 19 hodin v Baráčnické rychtě na Praze 1, vystoupí hudební skupiny Trombenik a Terne čhave. Spolupořadatelem akce je Sdružení pro Úštěckou synagogu a hřbitov, záštitu převzal předseda Senátu parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.