Aktuality

září 2009

2. září 2009 - Praha: Klaus-Michael Mallmann: Täterdiskurs in Wissenschaft und Gesellschaft - Nacističtí zločinci v německém diskurzu

Po dlouhých letech vytlačování, selektivního vnímání a sebestylizace do role oběti dochází v poslední době k tematizaci mentalit a motivů aktérů masového vyvražďování - Nach Jahrzehnten der Verdrängung, selektiven Wahrnehmung und Selbstviktimisierung fragt man nun endlich nach Mentalität und Motiven der Akteure der Vernichtung. Přednáška prof. dr. Klause-Michaela Mallmanna, profesora novodobých dějin na univerzitě ve Stuttgartu. Německy s českým překladem začíná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, v 18 hodin.

30. září - prosinec 2009 - Terezín: Nehodné žití

Putovní výstava s podtitulem Nacistická 'eutanázie' v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava, 1939-1945 bude přístupná v prostorách Muzea ghetta, Komenského 15, v Terezíně. Na výstavě se podíleli Památník zámek Hertheim (Rakousko), Nadace saské památky (německo), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze a Památník Terezín - Muzeum ghetta.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.