Nové knihy

červen 2008

červen 2008 - Knižní novinka: D. Cesarani: Eichmann

Cesaraniho kniha je vůbec první biografie Adolfa Eichmanna, která od soudního procesu s tímto nacistickým zločincem vyšla (v USA pod názvem Besoming Eichmann v roce 2006). Ve své rozsáhlé práci podává komplexní obraz Eichmannovy osobnosti začleněné do přesně fungujícího nacistického systému. A ačkoli často nesouhlasí s názory Hanny Arendtové, přiznává, že v mnoha aspektech Eichmannovy osobnosti se nakonec dobral stejných závěrů jako autorka Eichmanna v Jeruzalémě.

  • Cesarani, David. Eichmann. Jeho život a zločiny. Praha: Argo, 2008, s. 430.

.

červen 2008 - Knižní novinka: C. Nečas: Špalíček romských miniatur

Autor, který se dlouhodobě zabývá romskou minulostí, podává v této knize nástin historie moravských Romů v uplynulých šesti stoletích. Na příkladech konkrétních osob a jejich životních příběhů zobrazuje osudy romského etnika od jeho vstupu do země na počátku 15. století, přes jeho pronásledování a vyhošťování, pozvolnou toleranci a usazování, vznik prvních romských osad a málo ochotné přijímání usedlíků do domovského svazku příslušných obcí až po postupnou integraci, která byla násilně přerušena masovými deportacemi a záhubou v nacistických koncentračních táborech.

  • Nečas, Ctibor. Špalíček romských miniatur. Brno: Centrum pro studium demokracie, 2008, s. 123.

.

červen 2008 - Knižní novinka: P. Ambros: Život hraný z listu

Kniha o životě klavíristky, učitelky hudby a neúnavné propagátorky díla bratra Gideona Kleina. Vyprávění se opírá o přepis autentických vzpomínek této nevšední ženy, rodačky z Přerova, která už v patnácti letech přišla do Prahy na konzervatoř a městu i hudbě zůstala věrná po celý svůj život. Spolu se svým mladším bratem Gideonem se zapojili do kulturního dění druhé poloviny 30. let. Válka oba sourozence rozdělila a pro Elišku Kleinovou znamenala i ztrátu všech nejbližších.

  • Ambros, Peter. Život hraný z listu. Praha: G plus G, 2008, s. 144.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.