Nové knihy

březen 2008

březen 2008 - Knižní novinka: W. Shirer: Berlínský deník

William L. Shirer pracoval v letech před druhou světovou válkou a během ní jako novinový dopisovatel a rozhlasový hlasatel společnosti CBS. Mezi jeho úspěšné a kritikou uznávané knihy patří také The Rise and Fall of the Third Reich (česky Vzestup a pád Třetí říše; viz Nové knihy - leden 2005). Berlínský deník vyšel poprvé v roce 1941 a doposud představuje jedno z nemnoha děl svého druhu.

  • Shirer, William L. Berlínský deník. Zápisník zahraničního zpravodaje 1934-1941. Brno: Luboš Marek - 3K, 2008, s. 462.

.

březen 2008 - Knižní novinka: Z. Zudová - Lešková: Židé v boji a odboji

Sborník sestavený ze 40 příspěvků účastníků stejnojmenné mezinárodní konference (viz článek v Roš chodeš 2006/11) seznamuje čtenáře se skutečností, že Židé, a tedy i českoslovenští Židé, se osudu holocaustu v letech 1939-1945 nejen bránili, ale rovněž proti němu se zbraní v ruce aktivně bojovali. Nechybí ani práce o odboji v podmínkách zcela specifických - v nacistických vyhlazovacích táborech.

  • Zudová-Lešková, Zlatica. Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007, s. 414.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.