6. května - 31. srpna 2008 - Výstava v Sokolově: Malíř David Friedmann

David Friedmann (1893 - 1980) se narodil v Ostravě, během druhé světové války byl vězněn v rižském ghettu a Osvětimi, odkud byl evakuován pochodem smrti. Po osvobození žil v pohraničí, kde na svá plátna zachycoval každodenní život horníků a krajinu kolem uhelných dolů na Sokolovsku. Po roce 1948 odjel do Izraele a později žil v USA. Výstava je přístupná ve výstavní síni Muzea Sokolov v sokolovském zámku denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

12. května 2008 - Prezentace knihy: Emancipace od Židů

Prezentace nové knihy Michala Frankla (viz ukázka na holocaust.cz) proběhne v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 3, od 18 hodin. Moderuje Petr Brod.

26. května 2008 - Winton Train

Stým narozeninám Nicolase Wintona a také 70. výročí jím organizovaných transportů českých dětí židovského původu do Velké Británie je věnován projekt Winton Train. Stejnojmenná organizace spolu s Českými drahami hodlá 1. září 2009 vypravit parní vlak, v němž někteří ze zachráněných, zástupci studentů a významné evropské osobnosti projedou trasu Praha-Londýn.

26. - 30. května 2008 - Divadelní představení: Deníky Petra Ginze

V rámci divadelního Festivalu Fring bude v Divadle Na Prádle v Praze uvedena dramatizace deníků jednoho z nejslavnějších terezínských vězňů - Petra Ginze. Představení souboru anglické internátní školy ve Shrewsbury se konají od 26. do 30. května každý den a začínají v 18 hodin, v pátek 30. května ve 14 hodin.

30. května - 31. srpna 2008 - Výstava v Praze: Neznámý Michel Fingesten

Ukázky kreseb, grafiky a ex libris Michela Fingestena, jehož umělecký projev ani rasový původ nevyhovovaly nastupujícímu nacistickému režimu, budou vystaveny v Galerii Roberta Guttmanna, U Staré, školy 3, Praha 1, denně kromě soboty a židovských svátků od 9 do 18 hodin.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.