Zaznamenali jsme v tisku

červenec 2007

2. července 2007 - The Tiraspol Times: New movie premieres about Roma survivor from Transnistria holocaust

Ve švýcarském Zurichu bude 11. a 14. července uveden nový dokumentární film režiséra Laurentiu Calciu O Krisinitori, v němž Marin Constantin vypráví příběh své rodiny, která se stala obětí nacistické genocidy evropských Romů. Constantinovi příbuzní byli spolu s ostatními moldavskými a rumunskými Romy odvezeni v letech 1942-1944 nacisty do Transnistrie (území mezi řekami Dněstr a Bug, dnes Pridnistrovská moldavská republika), kde rumunská vláda zřídila koncentrační tábory určené k vyhlazení rumunských Židů a Romů. Z více než 25000 Romů, kteří zde byli internováni, zemřela téměř polovina.

2. července 2007 - Respekt: Oliver Twist naruby

Podle Karla Veselého by měl v dohledné době také v češtině vyjít grafický román Willa Eisnera Žid Fagin, ve kterém autor předkládá specifickou analýzu vůdce gangu dětských zlodějů z Dickensova románu o slavném sirotkovi. Fagin je v románu vylíčen jako typický židovský podvodník. Eisner, klasik žánru, se i v jiných svých dílech zabývá antisemitismem (např. The Plot - viz článek z Roš chodeš 01/2006).

12. července 2007 - Ha-arec.com: Merkel urges tolerance after Holocaust memorial defaced

Z vlakového nádraží Grunewald v Berlíně odjížděli během druhé světové války němečtí Židé do koncentračních a vyhlazovacích táborů Třetí říše. Pod názvem Nástupiště 17 zde byl před časem odhalen památník připomínající více než padesát tisíc odtud odtransportovaných osob. 11. července byl památník poničen vandaly.

14. července 2007 - European Jewish Press: Austria offers reward for two Nazi criminals

Rakouské ministerstvo vnitra vypsalo odměnu za jakoukoli informaci vedoucí k dopadení dvou prominentů nacistického režimu: Ariberta Heima, pseudolékaře, který usmrcoval injekcemi vězně v koncentračním táboře Mauthausen, a Aloise Brunnera, pravé ruky Adolfa Eichmanna v Ústředně pro židovské vystěhování, který později organizoval deportace řeckých a maďarských Židů.

15. července 2007 - Post gazette.com: Holocaust archives inaccessible no longer

Téměř půl milionu lidí - pamětníků holocaustu a jejich příbuzných - apelovalo od roku 2006 na politiky a představitele archivů dokumentů Červeného kříže v Bad Arolsenu, aby konečně umožnili přístup k jedinečným materiálům, které pochází o období holocaustu. Dokumenty budou digitalizovány a jedna kopie každého z nich bude nejpozději v začátekm roku 2008 uložena ve washingtonském Muzeu holocaustu - ta však nebude přístupná přes internet.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.