Nové knihy

listopad 2007

listopad 2007 - Knižní novinka: R.-R. Lambert: Diary of a Witness, 1940-1943

Deník generálního ředitele Unie francouzských Židů (UGIF), orgánu zřízeného vichistickou vládou v jižní zóně, vydává svědectví o životě Židů po okupaci Francie nacisty, o celkové situaci v zemi i o každodenních problémech židovské rodiny, jejíž členové byli v prosinci 1943 deportováni do Osvětimi, kde zemřeli.

  • Lambert, Raymond-Raoul. Diary of a Witness, 1940-1943. Washington: Ivan R. Dee in association with the United States Holocaust Memorial Museum, 2007, s. 222.

.

listopad 2007 - Knižní novinka: E. Friedler, B. Siebertová, A. Kilian: Svědkové z továrny na smrt

Základem knihy jsou výpovědi očitých svědků, pracovníků sonderkommanda, jejichž úkolem bylo obsluhovat plynové komory a krematoria v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim.

  • Fiedler, Eric; Kilian, Andreas; Siebertová, Barbara. Svědkové z továrny na smrt. Historie a svědectví židovského sonderkommanda v Osvětimi. Praha: Rybka Publishers, 2007, s. 360.

.

listopad 2007 - Knižní novinka: Židovská ročenka 5768

V novém vydání Židovské ročenky jsou tu zastoupeny texty původní i překlady, práce zabývající se různými úseky židovských dějin a jejich reflexí v kultuře, povídky, vzpomínky, básně, úryvky z próz, část dramatu. Například profesor Jehuda Bauer se zamýšlí nad problémy současného antisemitismu. Z prozaických textů zde najdeme například ukázku z autobiografického románu U nás doma Violy Roggenkampové a dva memoárové texty: Gerta Vrbová vzpomíná na válečnou Bratislavu. Drama E. Wiesela nazvané Šamhorodský proces se odehrává o purimovém večeru roku 1649, v městečku, kde po Chmelnického masakrech přežilo jen několik lidí, kteří se rozhodnou soudit samotného Stvořitele.

  • Židovská ročenka. Praha: Sefer, 2007, s. 248.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.