Nové knihy

červenec 2007

červenec 2007 - Knižní novinka: Rutka's Notebook - January-April 1943

Jen několik měsíců si čtrnáctiletá Rutka Laskierová vedla deník, jen několik desítek stran obyčejného zápisníku stihla popsat zážitky a pocity dívky žijící během holocaustu v polském Benzinu. Rutka se se svými rodiči musela v lednu 1943 přestěhovat do domu Sapinských, s jejichž dcerou se později spřátelila. Ta v dubnu téhož roku, když byla celá rodina Laskierových deportována do Osvětimi, uschovala zápisník své židovské přítelkyně, který nyní vychází s předmluvou Zahavy Scherz, Rutčiny sestry.

  • Rutka's Notebook - January-April 1943. Jerusalem: Yad Vashem, 2007, s. 96.

.

červenec 2007 - Knižní novinka: M. Pojar, B. Soukupová, M. Zahradníková: Židovská menšina za druhé republiky

Příspěvky ve sborníku se věnují různým aspektům života Židů/židů během krátkého, nicméně velmi vyhroceného, období, které bývá nazýváno druhou československou republikou (říjen 1938 až 15. březen 1939). Autoři jednotlivých příspěvků patří k předním odborníkům na dané téma: např. Blanka Soukupová, koeditorka sborníku, si všímá postoje českožidovských asimilantů ke stále častějším projevům antisemitismu, Michal Frankl se věnuje problému židovských uprchlíků, Jaroslav Šebek popisuje projevy antisemitismu v katolickém prostředí, Peter Salner a Valerián Bystrický rozebírají situaci na Slovensku, Yeshajahu Jelinek se věnuje situaci podkarpatoruských Židů apod. Sborník uzavírá sonda do života židovské menšiny na menším městě, které se po záboru pohraničí ocitlo mimo území Československa.

  • Pojar, Miloš; Soukupová, Blanka; Zahradníková, Blanka. Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, s. 192.

.

červenec 2007 - Knižní novinka: R. Glazar: Treblinka, slovo jak z dětské řínanky

Druhé vydání výpovědi vězně vyhlazovacího tábora Treblinka, kterému se společně s přítelem podařilo při povstání v srpnu 1943 uprchnout, přežít a dočkat se osvobození. Své zážitky autenticky vylíčil ve své knize a před soudem v Düsseldorfu, kde svědčil proti velitelům a bachařům z Treblinky.

  • Glazar, Richard. Treblinka, slovo jak z dětské říkanky (Treblinka, wie ein Wort aus einem Kinderreim). 2. vyd. Praha: Sefer, 1994, s. 420.

.

červenec 2007 - Knižní novinka: A. Hohenstein: Warthegau: Deník z let 1941 - 42

Záznamy správního komisaře říšské župy Warhegau (Povartí), jedné z oblastí po okupaci Polska připojené k Německu, autenticky vykreslují postupy nacistů při přetváření nově dobytých území na životní prostor pro nadřazenou rasu. Autor, který je dodnes skryt pod pseudonymem, nebyl přesvědčený nacista a rasista, vlastní mu však byly myšlenky německého nacionalismu a jedinečnosti. V popisech všednodenních úkolů a starostí se postupně rýsuje obraz nacistické ideologie aplikované v praxi na původní obyvatele - Poláky a Židy.

  • Hohenstein, Alexander. Warthegau: Deník z let 1941 - 42. Praha: Revolver revue, 2007, s. 408.

.
  • Viz též:

  • Respekt (15.7.2007) - Řádný člověk v ďábelské době

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.