Nové knihy

leden 2007

leden 2007 - Knižní novinka: J. Průcha: Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele

Příručka vychází z požadavků, které na učitele a žáky klade Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v němž je multikulturní výchova zařazena jako tzv. průřezové téma. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, pracovníkům ve školství i zájemcům z širší veřejnosti.

  • Průcha, Jan. Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006, s. 264.

.

leden 2007 - Knižní novinka: R. Vrba: Utekl jsem z Osvětimi

Vzpomínky osvětimského vězně, kterému se z vyhlazovacího tábora podařilo uprchnout, se dočkaly druhého vydání. Na holocaust.cz naleznete autorovu předmluvu v prvnímu vydání, článek Útěk Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera z Osvětimi a jejich zpráva a autentickou Zprávu Vrby a Wetzlera o německých vyhlazovacích táborech Osvětim a Brzezinka.

  • Vrba, Rudolf. Utekl jsem z Osvětimi (Ich entkam Auschwitz). Praha: Sefer, 1998, s. 438.

.

leden 2007 - Knižní novinka: J. Karen: Kdybych se snad nevrátil

Kniha je výborem z korespondence a deníkových záznamů básníka Jiřího Karena z období jeho totálního nasazení v Říši v letech 1942-1945. Dopisy adresované přátelům, rodině a příbuzným a deníkové záznamy poskytují komplexní obraz života nuceně nasazených: autor básnickým jazykem vypráví o podmínkách nuceně nasazených, hierarchii příslušníků pracovních táborů, všedním pracovním dni i volném čase a všechny fenomény následně kriticky reflektuje.

  • Karen, Jiří. Kdybych se snad nevrátil... Praha: Prostor, 2006, s. 256.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.