Aktuality

červen 2007

5. června 2007 - Projekce dokumentárního cyklu: Stopy po hvězdách

Režisérka Olga Strusková uvádí projekci třetího až pátého dílu nového dokumentárního cyklu, který se věnuje současným způsobům výuky o holocaustu. Program začíná v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15.

6. června 2007 - Večer s rozhlasovou dramatikou: Jaromír Ptáček: Jistý den daleké minulosti

Zdeněk Štěpánek a Olga Scheinpflugová v rolích starých židovských manželů během Protektorátu Čechy a Morava v jedné z nejzajímavějších rozhlasových inscenací 60. let. Poslechový pořad z cyklu Šoa v české rozhlasové hře 60. let připravil a uvádí Mgr. Přemysl Hnilička od 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Brně, Kpt. Jaroše 3.

7. června - 1. července 2007 - Výstava v Chrudimi: Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Putovní výstava a vzdělávací projekt Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze se přestěhovala do Chrudimi. Na dvaceti panelech přináší příběhy šesti dětí, které byly za války pro svůj původ perzekuovány. Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit přitažlivou formou především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Expozice bude doprovozena výstavou Pocta dětským obětem holocaustu vzniklé v rámci projektu Zmizelí sousedé. Více o projektu...

Výstava je přístupná v Městském muzeu Chotěboř, Riegrova 1, denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

11. června 2007 - Jehuda Bauer převzal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Profesoru Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a jednomu z nejvýznamnějších historiků zabývajících se tématem holocaustu byla za jeho celoživotní činnost udělena zlatá medaile Univerzity Karlovy. Jehuda Bauer se narodil v roce 1926 v Československu, jeho rodině se však podařilo v roce 1939 před nacistickým pronásledováním utéct do Palestiny. Více informací a fotogalerie na stránkách univerzity...

17. června 2007 - Fotografická soutěž: Dokumentární fotografie a diskriminace

V rámci vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR vypsalo Multikulturní centrum Praha soutěž pro profesionální i amatérské fotografy, kteří se věnují tématům rozmanitosti a diskriminace na základě rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, věku, zdravotního postižení či sexuální orientace v ČR. Uzávěrka příjmu prací je 30. srpna 2007.

18. - 21. června 1007 - České velvyslanectví v Izraeli: Připomínka 65. výročí vyhlazení obce Lidice

Ambasáda ČR v Tel Avivu připravila k výročí vyhlazení Lidic program, jehož součástí bude slavnostní předání diplomů dětem z města Ramat Gan, které vytvářely obrázky v rámci 34. ročníku mezinárodní dětské soutěže Památníku Lidice v roce 2006. Předání proběhne pod záštitou velvyslance Michaela Žantovského, za účasti primátora města Ramat Gan pana Zvi Bara, generálního honorárního konzula České republiky pana Chanana Rozena a zástupců města Ramat Gan.

19. - 22. června 2007 - Brno: Týden rovných příležitostí pro všechny

Současnou situací na českém pracovním trhu a zaměstnáváním příslušníků etnických menšin zvláště se bude zabývat pětidenní seminář, který pořádá IQ Roma servis. V budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí se bude diskutovat hlavně o problematice zaměstnávání Romů a o mnohých dalších tématech. Bude také předána cena Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.