Aktuality

leden 2007

9. ledna 2007 - Přednáška v Praze: Šoa - součást živé historie 21. století

Přednáška prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc. (ČAV, Fyziologický ústav) navazující na cyklus Etická filozofie holocaustu se koná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze od 18 hodin.

12. ledna - 4. března 2007 - Výstava v Třebíči: Místa utrpení, smrti a hrdinství

Putovní výstava o nacistických koncentračních táborech, kterou připravili členové Historické skupiny Osvětim ve spolupráci s Památníkem Terezín, se vydává na jižní Moravu. V třebíčské Zadní synagoze, Subakova 1, bude přístupná denně od 10 do 12 a od 13do 17 hodin.

16. ledna 2007 - Prezentace knihy v Praze: Deník Věry Kohnové

Deníček třináctileté židovské dívky z Plzně (viz Nové knihy - listopad 2006), která si zaznamenávala své zážitky od léta 1941 do ledna 1942, kdy odjela s transportem do Terezína, představí ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze dr. Zdeněk Susa, který ji vydal jako faksimile deníku s českým přepisem a s překladem do angličtiny a do němčiny. začátek v 18 hodin.

16. ledna 2007 - Přednáška v Praze: Holocaust po více než šedesáti letech

Nový cyklus tří přednášek prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc.s názvem Holocaust - od minulosti k dnešku se bude konat v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, od 17 hodin. První večer nese podtitul:Popírání, zamlčování a falšování dějin holocaustu jsou kontraproduktivní. Holocaust zůstává součástí identity jak Židů, tak Němců.

26. ledna - 23. února 2007 - Výstava v Kutné Hoře: Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Putovní výstava a vzdělávací projekt Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze se přestěhovala do Kutné Hory. Na dvaceti panelech přináší příběhy šesti dětí, které byly za války pro svůj původ perzekuovány. Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit přitažlivou formou především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Expozice bude doprovozena výstavou Pocta dětským obětem holocaustu vzniklé v rámci projektu Zmizelí sousedé. Více o projektu...

Výstava je přístupná v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné hoře, Jaselská 932.

leden 2007 - Jad Vašem a OSN: Speciální stránky k Mezinárodnímu dni holocaustu

Součástí rezoluce o boji proti popírání holocaustu, kterou přijala Organizace spojených národů, je také výzva všem podepsaným zemím, aby podporovaly rozvoj vzdělání o holocaustu. Památník a muzeum Jad Vašem proto vytvořil multimediální stránky, na nichž jsou zpřístupněny materiály, které by mohli pedagogové ve výuce nebo při přípravě vzdělávacích programů použít.

30. ledna - 23. února 2007 - Výstava v New Yorku: The Holocaust against the Roma and Sinti

V sídle Organizace spojených národů v New Yorku, v oddělení Veřejných informací, je zdarma přístupná výstava o holocaustu evropských Romů a Sinti, kterou připravilo Dokumentační a kulturní centrum německých Romů a Sinti ve spolupráci s dalšími organizacemi. Cílem výstavy je seznámit americkou veřejnost s historickými událostmi, ale také se současnou situací Romů a vztahu většinové společnosti k nim v Evropě.

31. ledna 2007 - Ústav pamäti národa: Soupis Židů

Slovenský Ústav paměti národa zveřejnil na internetu souhrnné výsledky soupisu Židů z doby druhé světové války. Soupis nařídilo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky v únoru 1942, v době, kdy se připravovaly deportace slovenských Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů na východě. Vyhledávat je možné podle okresů, kterých mělo tehdejší Slovensko šedesát.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.