Nové knihy

září 2006

září 2006 - Knižní novinka: Terezínské studie a dokumenty 2005 a Theresienstädter Studien und Dokumente 2005

Institut Terezínské iniciativy vydává svou vědeckou ročenku již dvanáct let. Nejnovější česká i německá verze přináší mnoho zajímavých textů. Více informací o české verzi a německé verzi.

 • Milotová, Jaroslava. Terezínské studie a dokumenty 2005. Praha: Institut Terezínské iniciativy a Sefer, 2006, s. 423.

 • Milotová, Jaroslava; Wögerbauer, Michael. Theresienstädter Studien und Dokumente 2005. Praha: Institut Terezínské iniciativy a Sefer, 2006, s. 367.

.
 • .

 • září 2006 - Knižní novinka: H. Volavková, P. Bělina: Prag - Die verschwundene jüdische Stadt

  Německé vydání českého reprintu knihy Zmizelá Praha. 3. Židovské město pražské od Hany Volavkové, která se zabývala dokumentací likvidovaných židovských památek. Praha jako ojedinělý stavební celek zůstala prakticky nepoškozena do poloviny 19. století. V jeho druhé polovině se však představitelé města ve snaze dosáhnout úrovně západoevropských metropolí rozhodli k velkým změnám. Dravé a mnohdy neuvážené asanaci podlehla velká část Nového Města pražského a v oblasti Starého Města pražského padlo za oběť židovské ghetto.

  • Bělina, Pavel; Volavková, Hana. Prag - Die verschwundene jüdische Stadt. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006, s. 88.

  .

  září 2006 - Knižní novinka: S. Nezhodová: Židovský Mikulov

  Publikace věnovaná dějinám židovské komunity v Mikulově a pamětihodnostem, které zde po sobě zanechala.

  • Nezhodová, Soňa. Židovský Mikulov. Brno: Matice moravská, 2006, s. 424.

  .

  září 2006 - Knižní novinka: J. Jackson: Francie v temných letech 1940-1944

  Autor si ve své knize všímá nejen německé okupační politiky, kolaborace a odboje, ale i každodenního života a kultury v okupované Francii a na území spravovaném kolaborantskou vládou ve Vichy. Rozebírá kolaborantskou ideologii a politiku včetně jejích kořenů v předválečném období, předkládá unikátní sociální historii odboje, všímá si role cizinců, žen, Židů či rolníků. Pozornost věnuje i dědictví okupace a památce odboje v poválečném období.

  • Jackson, Julian. Francie v temných letech 1940-1944. Praha: BBart, 2006, s. 736.

  .

  září 2006 - Knižní novinka: G. a N. Pressburgerovi: příběhy z osmého obvodu

  Příběhy italských židovských autorů, bratrů Pressburgerových tvoří vzpomínky na jejich rodnou čtvrť, osmý obvod v Budapešti, na zdejší židovské obyvatele a jejich osudy v době od první světové války až do roku 1956. Příběhy jsou psány s realistickou střídmostí a s citem pro zachycení dobové atmosféry.

  • Pressburger, Giorgio; Pressburger, Nicola. Příběhy z osmého obvodu. Praha: Sefer, 2006, s. 120.

  .

  září 2006 - Knižní novinka: D. Moravcová: Výmarská republika

  Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitolách se soustřeďuje na podstatné faktory ovlivňující vývoj demokratického politického systému. V centru pozornosti je i zahraniční politika, kdy vztahy k dalším evropským státům sleduje v kontextu mezinárodněpolitického postavení Německa. Ve druhé části práce kriticky rekapituluje dosavadní výzkum dějin výmarské republiky včetně různorodé interpretace řady osob a událostí.

  • Moravcová, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie v Německu 1918-1932. Praha: Karolinum, 2006, s. 272.

  .

  Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.