Aktuality

říjen 2006

2. - 20. října 2006 - Výstava v Plzni: Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Nová putovní výstava a vzdělávací projekt Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze je vidění v Plzni. Na dvaceti panelech přináší příběhy šesti dětí, které byly za války pro svůj původ perzekuovány. Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit přitažlivou formou především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Expozice bude doprovozena výstavou Pocta dětským obětem holocaustu vzniklé v rámci projektu Zmizelí sousedé. Více na stránkách Židovského muzea...

Výstava je přístupná v prostorách Střední průmyslové školy stavební, Chodské nám. 2.

7. října - 11. listopadu 2006 - Výstava v Bruntále: Místa utrpení, smrti a hrdinství

Putovní výstava o nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech, kterou připravili jejich bývalí vězni a členové Historické skupiny Osvětim se přestěhovala do Spolkového domu Mariany Berlové v Bruntále, Husova 2. Otevřeno je ve všední dny od 10 do 15 hodin, na telefonních číslech +420 554 715682 a +420 739 515184 je možné domluvit si individuální prohlídku.

17. a 18. října 2006 - Konference v Praze: Židé v boji a odboji

Vědecká konference s podtitulem Resistence československých Židů v letech druhé světové války, již iniciovalo Sdružení židovských vojáků a odbojářů v Praze, se koná v zasedací síni Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9. Bližší informace na stránkách Historického ústavu AV ČR.

19. října 2006 - přednáška v Praze: Divadlo v Terezíně 1945-2006

I. část: Psychologický útěk, posila identity. Jak popisují pamětníci terezínské divadlo a jeho působení s odstupem šedesáti let. První ze dvou besed s americkou historičkou Lisou Peschel založených na rozhovorech a archivních svědectvích. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941-45). V češtině. Vstupné 10,- Kč

říjen 2006 - Výstava v Berlíně: Heimat und Exil

Berlínské Židovské muzeum připravilo výstavu Domov a exil s podtitulem Emigrace německých Židů po roce 1933, kterou lze navštívit také na internetových stránkách muzea. Prostřednictvím případů jednotlivých uprchlíků nebo předmětů, které je na jejich cestě do neznáma provázely, se návštěvník seznamuje s fenoménem emigrace z nacistického Německa. Německy, anglicky.

říjen 2006 - Filmový archiv Stevena Spielberga

Na internetových stránkách washingtonského muzea holocaustu byla zpřístupněna databáze filmů a video nahrávek týkajících se nacistické perzekuce Židů na druhé světové války. Soustřeďuje informace o jednotlivých snímcích, o místě a souvislostech jejich vzniku, o čem pojednávají, jak jsou dlouhé, v jaké kvalitě atd. Vyhledávat lze podle klíčových slov nebo ve fulltextovém vyhledávači. Většina filmů zatím není přístupná online.

24. října 2006 - Přednáška v Praze: 65. výročí zahájení transportů do lodžského ghetta

PhDr. Richard Seemann je editorem knihy Ghetto Litzmannstadt, kterou se nechali inspirovat tvůrci rozhlasového pásma Českého rozhlasu. Ukázky z pořadu a beseda se žijícími pamětníky doplní večerní program Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, který začíná v 18 hodin v Maiselově 15.

13. října 2006 - SME: Obetiam holokaustu odhalili spomienkovú tabuľu

Pamětní desku, připomínající oběti holocaustu z trstenského regionu, odhalili představitelé města na budově bývalé synagogy v Trstenej. Iniciátorem je Mojmír Krajči, učitel místního gymnázia, na kterém byla před časem instalována putovní výstava Anna Franková - Odkaz pro současnost.

říjen 2006 - Databanka uměleckých děl zabavených nacisty v Rakousku

Rakouský Národní fond pro oběti nacismu (Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus) zpřístupnil na svých internetových stránkách databázi uměleckých děl, která pravděpodobně byla během druhé světové války zabavena židovským majitelům a dodnes se o ně nikdo nepřihlásil. Obrazy, sochy, staré tisky, umělecký nábytek, oblečení a další artefakty jsou doposud v majetku muzeí a galerií po celém Rakousku.

říjen 2006 - On-line výstava: Křišťálová noc

9.-11. listopadu 1938 byly v Německu včetně zabraného českého pohraničí v rámci inscenovaného pogromu ničeny synagogy a židovské obchody. K výročí tzv. Křišťálové noci zpřístupnil památník holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě svědectví pamětníků, fotografie a informační texty týkající se této události.

26. října 2006 - Přednáška v Praze: Divadlo v Terezíně 1945-2006. II. část

Druhá část besedy s americkou badatelkou Lisou Peschel nese název 'normalizace' nenormálního životního prostředí, udržování pout mezi minulostí a budoucností. Jak popisují pamětníci terezínské divadlo a jeho působení s odstupem šedesáti let. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941-45) (v češtině). Program začíná tradičně v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

30. října 2006 - Přednáška v Praze: Mišpochologie aneb Možnosti a hranice bádání o historii židovských rodin v Čechách a na Moravě

Debatu moderuje Petr Brod, diskutují: PhDr. Alexander Putík (odborný pracovník Židovského muzea v Praze, editor Judaica Bohemica), PhDr. Lenka Matušíková (správkyně židovských matrik v Národním archivu), Mgr. Blanka Rozkošná (specialistka na židovské památky). Program začíná tradičně v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

říjen 2006 - Kampaň: Hlídejte si své předsudky

Cílem mediální kampaně, kterou vytvořila obecně prospěšná společnost Partners Czech v rámci čtyřletého programu romské integrace, je přimět nejširší veřejnost k zamyšlení nad vlastními stereotypními a zjednodušenými pohledy na jiné lidi. S portréty Romů, cizinců a blondýn bychom se měli od poloviny října do poloviny listopadu setkat v tištěných médiích, na ulicích, v televizi a ve vybraných kinech uvidíme spoty. Internetové stránky budou fungovat dlouhodobě.

říjen - 26. listopadu 2006 - Výstavy v Jindřichově Hradci: P. Dias: Hlubiny paměti a J. Braun: Fotografie 1901-1910

Snímky Pavla Diase reflektují v nejrůznějších podobách zkušenost holocaustu, fotografie Josefa Brauna, dlouholetého předsedy židovské obce v Uherském Hradišti, jsou dobovými obrázky z každodenního života obyvatel moravských obcí. Obě expozice jsou přístupné v Národním muzeu fotografie, Kostelní 20/I., denně kromě pondělí od 12 do 17 hodin.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.