Aktuality

září 2006

1. - 17. září 2006 - Výstava v Brně: Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Nová putovní výstava a vzdělávací projekt Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze bude vidění v Brně. Na dvaceti panelech přináší příběhy šesti dětí, které byly za války pro svůj původ perzekuovány. Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit přitažlivou formou především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Expozice bude doprovozena výstavou Pocta dětským obětem holocaustu vzniklé v rámci projektu Zmizelí sousedé. Více na stránkách Židovského muzea...

Výstava bude přístupná v Křížové chodbě brněnské Nové radnice, Dominikánská 2.

4. září 2006 - Odhalení pamětní desky Rudolfa Welse v Sokolově

Na Hornickém domě v Sokolově byla odhalena pamětní deska Rudolfa Welse, architekta působícího v meziválečném období a autora této budovy, který byl v roce 1942 vězněn v Terezíně a později deportován do Osvětimi, kde byl zavražděn. Je autorem mnoha staveb v západočeském regionu mimo jiné v Karlových Varech, Sokolově a Praze. K této příležitosti vyšla také biografie Rudolfa Welse od autora Michaela Runda s názvem Po stopách Rudolfa Welse.

  • Více informací v článku Pamětní deska a Kniha o architektovi Rudolfu Welsovi na stránkách archiweb.cz nebo v článku Deska připomíná stavitele Hornického domu na informačním serveru západních Čechzapad.cz.

8. - 24. září 2006 - Výstava v Hořicích: Kresby dětí z terezínského ghetta

Městské muzeum ve spolupráci s Církví Československou husitskou a Židovským muzeem v Praze uspořádalo při příležitosti Evropského dne židovské kultury v hořické synagoze výstavu výtvarných prací, které vytvořili děti vězněné v Terezíně během druhé světové války. Výstava bude přístupná po předchozí domluvě v městském muzeu.

9. září - 9. října 2006 - Výstava v Ostravě: Lodní lístek do ráje

Výstava, která byla v minulém roce prezentována v Památníku Terezín, se přesouvá do výstavních prostor Dolu Michal v ulici Čs. Armády 95 v Ostravě. Kurátorka výstavy Jelena Makarová představuje díla Židů, kteří se narodili v Čechách a ve čtyřicátých letech utekli do Palestiny: Peretze Bédy Mayera a Fritze Haendela. Na kresbách, dřevořezech a karikaturách jsou zachyceny zejména jejich dojmy a vzpomínky na útěk na lodi z válečné Evropy a na internaci na ostrově Mauricius.

10. září - 8. listopadu 2006 - Výstava v Praze: Židovské město pražské 1870-1914

Jubilejní synagoga v Jeruzalémské ulici v Praze byla postavena jako náhrada tří synagog v Židovském městě, které byly zbourány během asanace na přelomu 19. a 20. století. Výstavu fotografií ke stému výročí této unikátní stavby je možné v prostorách budovy synagogy navštívit denně kromě soboty a židovských svátků od 13 do 17 hodin. Více informací na stránkách ŽM v Praze.

14. září - 31. prosince 2006 - Výstava v Terezíně: Bedřich Fritta (1906 - 1944) - Cesta terezínského umělce od satiry k dokumentu

Od narození jednoho z nevýznamnějších výtvarníků vězněných během druhé světové války v Terezíně uplyne 19. září sto let. Na svých ilegálních kresbách zachytil každodenní utrpení i absurditu nedobrovolného společenství lidí v nelítostných podmínkách nacistického tábora. Po odhalení jeho činnosti nacisty byl internován v Malé pevnosti a po třech měsících poslán do Osvětimi, kde krátce po příjezdu 26. října 1944 zemřel. Výstava jeho prací je přístupná v předsálí kina Muzea ghetta v Terezíně denně od 9 do 18 hodin.

15. - 17. září 2006 - Pedagogický seminář v Černovicích

Občanské sdružení Památník Černovice pořádá již třetí ročník semináře pro pedagogy základních a středních škol. Třídenní intenzivní program využívá dokumentů a autentického prostředí bývalé židovské obce v Černovicích, jejíž členové se stali oběťmi holocaustu. Lektoři jednotlivých dílen ukazují učitelům a učitelkám různé metody, pomocí kterých je možné žákům a studentům přiblížit problematiku dějin druhé světové války, antisemitismu a holocaustu. Termín pro odeslání přihlášky je 11. srpna 2006. E-mailová adresa: pamatnik-cernovice@ngi.de

20. září 2006 - Slavnostní otevření brněnské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze expanduje mimo hlavní město a ve středu 20. září v 15 hodin otevře na třídě Kpt. Jaroše 3 v Brně svou první pobočku. Aktivity Vzdělávacího a kulturního centra zde umožní zájemcům z moravského regionu snadněji získat informace o židovské historii a kultuře. Školám, zájmovým organizacím a veřejnosti nabídnou možnost aktivně se účastnit vzdělávacích a kulturních pořadů, přednáškových cyklů, interaktivních programů a výstav.

září 2006 - Archiv rakouského odboje on-line

Pracovníci Dokumentačního archivu rakouského odboje (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes), který se zabývá výzkumem odboje a holocaustu, zpřístupnili na svých internetových stránkách celou novou expozici, která přibližuje dobu druhé světové války v Rakouska a prezentuje témata odboje a holocaustu. Internetové stránky také obsahují databáze obětí nacismu (osob zatčených gestapem a obětí holocaustu), v nichž lze vyhledávat jednotlivé osoby podle jména, data narození, místa bydliště, v databázi zatčených gestapem také podle kategorie (například Rom/Sinti, římský katolík, jehovista a pod.).

21. září 2006 - Prezentace knihy v Praze: Doufám, dokud dýchám

Mgr. Věra Vlčková, historička a překladatelka, shromáždila ve své knize příběhy knihy žen, které přežily holocaust: Evy Reichové-Zelené, Věry Löwenbachové-Feldmanové, Marie Spitzové-Vítovcové a Evy Hejzlarové-Koubkové. Večera se zúčastní Eva Zelená a Eva Koubková, pořadem provází Mgr. Věra Vlčková, která knihu vydala za podpory Nadací města Náchoda a České Skalice. Ukázky z deníků přečtou studentky dramatu na English College in Prague, Ivana Gabaľová a Anna Litová. Hudební vystoupení: Jana Perglová (housle) a Jaromír Vogel (klavír). Prezentace se koná od 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

25. září 2006 - Koncert v Praze: 7 svící

V rámci oslav Roku s židovskou kulturou se v klášteře sv. Anežky v Praze na Františku od 19.30 koná koncert, na kterém Talichův komorní orchestr představí hudbu autorů z terezínského ghetta - Gideona Kleina (Partita pro smyčcový orchestr) a Pavla Haase (Studie pro smyčcový orchestr). Na závěr zazní v premiéře skladba Ireny Kosíkové7 svící pro violoncello a smyčcový orchestr.

30. září 2006 - Knižní festival v Chebu: Knihobraní

Na konci září se v Chebském krajském muzeu koná již šestý ročník knižního regionálního setkání. Letos je zaměřeno na židovskou kulturu, historii a současnost. Po celý den, od 9 do 17 hodin, budou ve všech prostorách muzea prodejní expozice regionálních nakladatelů, muzeí, infocenter i antikvariátů, budou se konat čtení z knih dotýkajících se tématiky židovství, proběhnou dílny pro děti, ochutnávka židovské kuchyně a mnoho dalšího.

září 2006 - Jad Vašem - On-line výstava: Jednoho jasného dne

Další výstava, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout, aniž by vstali ze židle, je věnována židovským obyvatelům polského města Wolbrom, kde před druhou světovou válkou žilo téměř 60% Židů. 5. října 1942 bylo město obklíčeno nacisty a většina místních Židů poslána do vyhlazovacího tábora Belzec. Dokumenty, fotografie a informační texty ukazují barvitý život předválečného židovského Wolbromu a připomínají konkrétní osobnosti a rodiny. Anglicky.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.