Nové knihy

listopad 2005

listopad 2005 - Knižní novinka: N. Davies: Boj o Varšavu

Kniha britského historika, autora mnoha děl o evropských dějinách, nese výmluvný podtitul Povstání Poláků proti nacistům 1944. Pomocí velkého množství dokumentů, svědectví pamětníků, fotografií se snaží ukázat tuto dramatickou část dějin druhé světové války co nejpodrobněji a v nových souvislostech. Více informací na stránkách vydavatele.

  • Norman, Davies. Boj o Varšavu. Povstání Poláků proti nacistům 1944. Praha: Prostor, 2005, s. 688.

.

listopad 2005 - Knižní novinka: J. Kramářová: (Ne)bolí

Autoři během dvou let navštívili šestnáct set Romů - starců a stařenek, kteří jako děti či mladí lidé prožili druhou světovou válku. Byli u toho, když nyní, o desítky let později, popisovali svá válečná utrpení, aby mohli být odškodněni. Pomáhali jim zaznamenat jejich vyprávění. Nakonec do knihy vybrali osm příběhů, které rozšiřují znalost historie druhé světové války také o konkrétní obraz lidského utrpení. Jsou o to zajímavější, že vypráví nejen o tom, jak Romové prožili válku, ale také jak se vyrovnávali s událostmi poválečnými.

  • a kol.; Kramářová, Jana. (Ne)boli. Praha: Člověk v tísni, 2005, s. 152.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.