Zaznamenali jsme v tisku

září 2004

2. září 2004 - Lidové noviny: Dcera osvětimského vězně žaluje Německo

Symbolicky 1. září, v den 65. výročí vypuknutí války, podala Izabela Brodacká žalobu o odškodné za utrpení, které prožila jako dcera bývalého vězně koncentračního tábora v Osvětimi, jemuž nelidské zacházení krutě poškodilo zdraví. K rozhodnutí jí vedly nedávné požadavky vysídlených Němců na odškodnění od polského státu.

3. září 2004 - MF Dnes: Kounice mají další lákadlo, opravenou synagogu

V Dolních Kounicích byla otevřena nejen opravená synagoga, ale také památník obětem holocaustu a stálá expozice o židovské komunitě v regionu v místním muzeu: 'Završilo se tak patnáctileté úsilí směrující k obnově a důstojnému využití této významné památky,' uvedl brněnský architekt Jaroslav Klenovský, který za obnovou synagogy stojí. Prostory synagogy mají nadále sloužit kulturním a vzdělávacím účelům.

4. září 2004 - Moravskoslezský deník: Židovský hřbitov unikl likvidaci

Nejhodnotnější památkou na židovskou obec v Břeclavi je místní židovský hřbitov s více než třemi sty náhrobky, který byl v devadesátých letech opraven. V nedalekých Hořicích však zůstává židovský hřbitov v havarijním stavu.

6. září 2004 - SME: Genocída Rómov: ticho

Stále opomíjenou skutečnost rasové perzekuce Romů ve Slovenském štátě připomínají články Braňa Dobšinského ve slovenském deníku: Citát zo slovenskej vlastivedy z roku 1944 hovorí za všetko: 'Cigáni patria k posledným zvyškom primitívov na Slovensku. Nepatria medzi ľud ani plemenom, ani rečou, ani náboženstvom a zamestnaním.'

8. září 2004 - ChristNet.cz: V Mladé Boleslavi včera po letech otevřeli židovský hřbitov

Po rozsáhlé rekonstrukci je mladoboleslavský židovský hřbitov přístupný veřejnosti. V budovách obřadní síně a márnice jsou instalovány expozice o historii židovské komunity v oblasti: Od září mohou zájemci o prohlídku areálu kontaktovat přímo na místě správce hřbitova nebo se obrátit na informační středisko v Železné ulici či Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě. Za prohlídku se vybírá pouze dobrovolné vstupné.

14. září 2004 - MF Dnes: Stav židovských památek se lepší

Stálá expozice Dějiny Židů ve Voticích byla otevřena v obřadní síni votického židovského hřbitova: ...expozice seznamuje návštěvníky s informacemi o dějinách Židů v jednotlivých městech a obcích regionu. Fotografie dokumentují stav židovských památek, zejména synagog a hřbitovů. Jsou zde k vidění také soupisy Židů vyvražděných nacisty nebo například kopie map Votic a Prčice z roku 1727 s vyznačením polohy židovských domů, řekla v rozhovoru organizátorka výstavy Blanka Rozkošná.

  • Viz též:

  • MF Dnes: Při německé okupaci přišlo o život 130 votických Židů

14. září 2004 - Olomoucký den: Výstava oživuje zaniklou synagogu

V kostele Československé církve husitské (bývalé synagoze) v Prostějově je otevřena výstava fotografií synagogy, která byla po válce opuštěna a v roce 1949 přestavěna na sbor ČSH: 'Chtěli jsme veřejnosti připomenout kořeny někdejšího židovského osídlení a zároveň ukázat část z novodobé historie naší církve,' uvedl duchovní ČCH v Prostějově Miloš Košíček.

14. září 2004 - MF Dnes: Na památku Židů

U příležitosti 62. výročí odjezdu transportu meziříčských Židů do Terezína byl ve Valašském Meziříčí odhalen památník holocaustu. Je umístěn nedaleko bývalé synagogy, na břehu Rožnovské Bečvy. Zároveň byla vydána kniha historika Ladislava Baletky Židé v dějinách Valašského Meziříčí, v níž 'se čtenář dozví vše podstatné o historii a osudech této komunity v našem městě,' říká autor. Na přibližně 160 stranách sleduje meziříčské Židy od jejich prvního osídlení na počátku 16. století - podle některých pramenů ještě o sto let dříve - do tragického údobí druhé světové války.

24. září 2004 - Právo: Vandalové zhanobili židovský památník

Památník v sadech Milady Horákové v Ostravě byl poničen již potřetí: 'Myslím, že to udělali zase stejní lidé jako před rokem, protože památník postříkali stejnými znaky. Zepředu hákovým křížem a symbolem SS, ze zadní strany pak židovskou hvězdou na šibenici. Tentokrát navíc připsali v němčině nápis Mrtvý žid - dobrý žid,' řekl předseda ostravské židovské obce Petr Bachrach.

25. září 2004 - Listy Jihlavska: Opuštěnou synagogu zachrání už jen nájemce s plnou peněženkou

Synagoga v Telči je od léta, kdy přestala sloužit zdejším policistům jako služebna, opuštěná. O využití prostor sice projevilo zájem občanské sdružení Dobrý důvod, později však od smlouvy odstoupilo, protože náklady na obnovu přesáhly jeho možnosti. Židovská obec nyní hledá nového nájemce.

27. září 2004 -Liberecký den: Libereckým Romům se omlouvaly v Izraeli národy za holocaust

V Památníku holocaustu Yad Vashem se konal akt smíření mezi náboženstvími pořádaný Mezinárodní mezináboženskou federací, při němž zazněly omluvy za romský holocaust: 'To byl velmi silný pocit, který jsem u nás nikdy nezažila. Aby Romové stáli u památníku, ke kterému kladly ostatní národy květiny a každý řekl sorry. Je to sice jen gesto, ale za naši rodinu, která téměř celá zemřela v koncentračním táboře, jsem za ně vděčná. Bohužel mám pocit, že ve světě žijí lidé víc bez předsudků, než u nás,' doplnila Eva Krausová.

27. září 2004 - Romea.cz: Grafická soutěž proti fašismu a netoleranci

Mezinárodní grafickou soutěž, která má upozornit na sílící projevy rasismu, extremistických hnutí a etnického násilí, vyhlásila organizace Hnutí mladých za lidská práva (YHRM). Zapojit se může každý, kdo vytvoří a do 31. prosince 2004 pošle grafiku na adresu antifa@ynnet.org. Více informací na http://antifa.ynnet.org.

30. září 2004 - Nové slovo: Všade existujú len dobrí alebo zlí ludia

Nedávno byla na Slovensku předávána ocenění Spravedliví mezi národy, jehož se zůčastnila také členka Mezinárodního výboru pro vzdělávání o holocaustu Dr. Nadia Rosová. Týdeníku Nové slovo poskytla rozhovor: Holokaust sa nezačal v bode, keď sa už valili vlaky do Ausschwitzu. Vtedy to už nebolo možné zastaviť. Práve preto sa dnes musíme ozývať proti 'malým' prejavom antisemitizmu a rasizmu alebo proti nejakým hlúpym vtipom proti jednej rase či proti inej...

30. září 2004 - MF Dnes: Město má pomník obětí holocaustu

V Bohumíně odhalili památník, který připomíná památku 389 židovských obyvatel, kteří byli zavražděni během druhé světové války: 'Památník vyrostl nedaleko místa, kde od roku 1900 stávala synagoga, kterou nacisté vypálili v roce 1940,' vysvětlila mluvčí radnice Lucie Balcarová.

30. září 2004 - Lidové noviny: Leo Pavlát: Každý předmět někomu patřil

Výročí deseti let novodobé existence si připomíná Židovské muzeum v Praze. Jeho ředitel poskytl deníku rozhovor, v němž mimo jiné uvádí na pravou míru mýtus o tom, že nacisté zamýšleli vytvořit muzeum zaniklé rasy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.