Zaznamenali jsme v tisku

červen 2004

3. června 2004 - Moje noviny: Amerika vyhostí dozorce z Terezína

Michael Negele, nacistický dozorce z Terezína a Sachsenhausenu, příslušník oddílu SS Smrtihlav, jehož úkolem bylo chytat prchající Židy, je ve Spojených státech nežádoucí osobou. V St. Louis ve státě Missouri žil od roku 1950, po pěti letech pobytu získal americké státní občanství.

7. června 2004 - Výstava: Tady žili Židé

Výstava zpřístupněná ve Velké plzeňské synagoze přibližuje památky dokumentující někdejší přítomnost židovské menšiny na území západočeského kraje: 'Výstava nabízí vlastně takové srovnání, jak některé židovské objekty vypadaly dříve a nyní. Některé z nich jsou již zbourané - například synagogy v Horažďovicích a v Sušici, naopak například synagogy ve Kdyni či v Radnicích jsou opraveny a slouží veřejnosti,' řekl autor fotografií Radovan Kodera. Výstava je otevřena do konce září 2004. Více informací na stránkách ŽO Plzeň.

8. června 2004 - Romea.cz: Za rasový útok podmínka pro Stiskalu

Za slovní rasistické urážky a následné fyzické napadení mladého Roma v Jeseníku potrestal okresní soud Martina Stiskalu dvouletou podmínkou. Ve věci napadení romského páru o tři měsíce dříve byl i s kamarádem zproštěn obžaloby.

8. června 2004 - Lidové noviny: Rada Evropy chce od ČR další pokrok v boji proti rasismu

Zpráva Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, která se zaměřila na vývoj v oblasti dodržování lidských práv, projevů rasismu, antisemitismu a xenofobie, obsahuje na jedné straně pochvaly za pokrok, na druhé a rozsáhlejší straně kritizuje ČR např. za neplnění požadavků z minulé zprávy, marginalizaci a ghettoizaci romské menšiny, zpřísňování podmínek pro žadatele o azyl a také pronikání antisemitských myšlenek do české společnosti pod rouškou údajně vědeckých publikací a vyzývá politiky, novináře a intelektuály, aby se proti antisemitismu vyjadřovali.

9. června 2004 - Klatovský deník: Navštívili Terezín a napsali o něm

Žáci 9. třídy klatovské základní školy navštívili Terezín a podělili se o své dojmy: Když se řekne Terezín, neumím si představit nic jiného než strach, utrpení, hlad, stesk a smrt. Když nám o tom vyprávěli učitelé, bylo to hrozné, ale ještě mnohem horší bylo vidět na vlastní oči, co všechno znamenal Terezín pro lidi, co zde žili... Každý z nás si teď klade otázku: Jak může být člověk tak krutý jen kvůli tomu, že se mu někdo nelíbí? Jen proto, že ten druhý je Žid, Rom nebo třeba postižený?...

9. června 2004 - Hospodářské noviny: Francie: Neúspěšná žaloba na dráhy kvůli deportaci Židů

Kurt Schaechter prohrál své odvolání a nedostane symbolické odškodnění jedno Euro od francouzských drah za to, že přepravily během holocaustu na 85 000 Židů do koncentračních táborů. Mezi nimi byli také Schaechterovi rodiče: Schaechter, který se narodil v Rakousku a jehož babička byla Češka, stojí v čele společnosti Ethic, která už léta vyšetřuje průběh deportací.

10. června 2004 - SME: Homosexuálov prenasledoval paragraf 175 viac ako storočie

Článek Miriam Zsilleové hovoří o pronásledování homosexuálně orientovaných německých občanů nejen za Třetí říše, ale také během komunistické totality: Ani v západnej ani východnej časti Nemecka neboli uznaní za obete nacizmu a nemali nárok na odškodnenie. Naopak. Po roku 1945 mnohých z nich viackrát odsúdili. Autorka článku také zmiňuje americký dokumentární film Paragraph 175 z roku 2000, oceněný řadou mezinárodních cen. Snímek zaznamenává výpovědi několika lidí, kteří byli za 2. světové války kvůli své sexuální orientaci perzekuováni a vězněni v koncentračních táborech. Více informací o filmu - anglicky, německy, slovensky.

12. června 2004 - Právo: O smrtící síle slova ve Viole

V rámci projektu Rozhlasová hra na jevišti uvedlo pražské divadlo Viola inscenaci románu v dopisech K. K. Taylorové Adresát neznámý (viz Nové knihy - září 2003): Jiřímu Dvořákovi připadla role dynamičtějšího Martina, jehož rasové 'uvědomění' i závěrečné zoufalé volání o pomoc se prolíná do hercova tvárného hlasu i mimiky; Hartlův Max se od počáteční žoviální mluvnosti propadá do věcné stručnosti a jeho hlas kamení stejně s jeho srdcem. Adresát neznámý, jehož poslední repríza v této sezóně se koná v pondělí večer, patří ke skvostům jubilejní 40. sezóny Divadla Viola.

14. června 2004 - Zpravodajství ČTK: Středisko Simona Wiesenthala hledá nacistické zločince i v Polsku

Středisko Simona Wiesenthala oznámilo, že také v Polsku zřídilo telefonní linku, na níž očekává informace od občanů, které povedou k odhalení bývalých nacistů a spolupracovníků pachatelů holocaustu v období 2. světové války. Za informaci, která se ukáže být pravdivá, středisko nabízí odměnu 10.000 dolarů. Podobná telefonní linka byla již zřízena v pobaltských zemích, v Rakousku, v Rumunsku a v Maďarsku.

15. června 2004 - MF Dnes: Studenti pátrají po zmizelých židovských sousedech

Dalšími studenty, kteří se zapojili do projektu Zmizelí sousedé, je devět mladých lidí z chotěbořské obchodní akademie:'Původně jsme chtěli vydat knížku, nakonec ale vznikne aktivní cédéčko. (...) Cédéčko a také další materiál o osudech necelé sedmdesátky chotěbořských Židů pak budeme prezentovat na výstavě chystané na podzim,' řekli studenti.

15. června 2004 - Britské listy: Psychologie Romů?

Recenzi stejnojmenné knihy Petra Bakaláře napsal David Halatka: Z knihy, z autorova vystupování v médiích je velmi zřejmé, že si je Bakalář vědom, že odborná veřejnost jeho knihy odmítá. Svou práci obhajuje a vyzdvihuje zároveň jako první publikaci svého druhu na světě, horečně odmítá nařčení z rasismu a xenofobie.(...) Ovšem nabízí se otázka, do jaké míry při práci na knize účel světil prostředky, do jaké míry byl podřízen výběr použitých zdrojů a informací autorovu směřování k vytyčenému cíli, tedy vykreslení Romů jako 'jiných', 'méně kvalitních lidí'.

16. června 2004 - Zpravodajství ČTK: Ostravská činohra letošní sezónu uzavře premiérou hry Můj boj

Hra maďarského dramatika George Taboriho (Kanibalové, Goldbergovské variace) Můj boj si provokativně pohrává s tématem Hitlerova vídeňského mládí: Návštěvníci tak budou moci sledovat příběh chudého a netalentovaného Hitlera, který nesloží zkoušky na výtvarnou akademii, zato nalezne přítele v Židovi Šlomo Herzlovi, který právě rozepisuje své životní dílo Mein Kampf. V Divadle Jiřího Myrona se v hlavních rolích představí Jan Hájek a Vladimír Polák.

18. června 2004 - Zpravodajství ČTK: Švédští neonacisté začínají vystupovat otevřeněji než dřív

Sílící neonacistické hnutí ve Švédsku změnilo strategii: Zatímco dříve jednali spíš pod pláštíkem některých 'společenských organizací', v poslední době začínají vystupovat zcela otevřeně a samostatně. Některé jejich akce jsou také násilnější než dříve.

19. června 2004 - Právo: Terezínské divadlo pro Červený kříž

Miroslav Šiška se v sobotní rubrice tentokrát věnuje výročí návštěvy delegátů Červeného kříže v ghettu Terezín 23. června 1944: Během zkrášlování města se v Terezíně vystřídalo mnoho inspekčních návštěv. V polovině června 1944 přijel i samotný K. H. Frank, doprovázený Emanuelem Moravcem. I oni byli ujištěni, že program pro delegaci Červeného kříže je propracován do všech podrobností. Eppstein například připravil psané odpovědi na jakoukoliv otázku, kterou by mohli hosté položit, a předložil je terezínské komandatuře 22. června ke schválení (jejich stenografický záznam se zachoval).

22. června 2004 - Novinky.cz: V Německu vyšly deníky zachránce Pianisty

Kapitán německé armády Wilm Hosenfeld zachránil během holocaustu život několika Židům v Polsku, včetně slavného klavíristy W. Szpilmana. Jeho právě vydané deníkové a dopisové záznamy (pod názvemSnažím se jednoho zachránit: život německého důstojníka v dopisech a denících) vyvracejí lži o tom, že holocaust organizovaly složky SS do jisté míry bez vědomí pravidelné armády, i o tom, že neexistovala možnost vzepřít se rasové nenávisti, vraždění a slepé poslušnosti.

23. června 2004 - Britské listy: Romové vyhráli právo žalovat firmu IBM

Firma IBM se podílela na fungování nacistické vyhlazovací mašinérie prostřednictví děrných štítků a podílela se tak zřejmě na holocaustu. Potvrdil to nezávislý soud ve Švýcarsku. Romské organizace tedy mohou firmu žalovat o odškodnění.

23. června 2004 - MF Dnes: V Osvětimi byly nalezeny vzácné židovské předměty

Pod velkou synagogou byly nalezeny liturgické předměty, které zde zakopali vězni tábora: Liturgické předměty - menóry (sedmiramenné svícny), svíčky používané při chanuce (osmidenní slavnost), lampy a různé další věci - byly zakopány pod předsíní osvětimské velké synagogy, kterou nacisté za druhé světové války zbořili.

25. června 2004 - Olomoucký den: Oběti holocaustu ožily na výstavě v Lošticích

Výstava přibližující osudy židovských obyvatel Lošticka, kteří zahynuli v nacistických koncentračních táborech, byla součástí Setkání přátel židovské kultury, které se konalo o víkendu v Lošticích: 'Když jsme před rokem začali s fotodokumentací náhrobků na místním židovském hřbitově, netušili jsme, do jakých rozměrů se projekt rozroste. Získali jsme seznam loštických obětí holocaustu a snažíme se zachytit alespoň útržky jejich životních příběhů. Překvapilo nás, kolik dokumentů se ještě mezi lidmi zachovalo,' řekl šéf týmu Luděk Štipl. Na podzim by měl vyjít sborník přednášek.

25. června 2004 - Lidové noviny: V Rakousku vychází kniha o násilí na ženách v nacistických táborech

Tři mladé historičky ve své práci dokumentují podle dochovaných materiálů a výpovědí bývalých vězenkyň komplexní obraz fungování sexuálního násilí v koncentračních táborech, institucionalizovaném v tzv. táborových bordelech: Ženy, které v nich působily, pocházely takřka výlučně z ravensbrückého koncentráku. Často byly nuceny být k dispozici skupinám mužů, kteří za odměnu dostali 'poukázku na bordel'.

25. června 2004 - Romea.cz: Po stopách romského holocaustu

Skupina mladých Romů se vypravila do Osvětimi uctít památku svých předků, kteří zde byli zavražděni: Vzhledem k tomu, že jeden z účastníků je bývalým osvětimským vězněm a dvěma sourozencům zahynuli rodiče ve vyhlazovacím táboře, bude věnována značná pozornost táborovým knihám a eventuálně i dochovaným písemným dokumentům o pobytu českých Romů v Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau. Z celé akce bude připraven rozhlasový dokument, který uslyšíme 4. srpna na ČR3 - Vltava, a reportáž v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů na ČR1 - Radiožurnálu.

26. června 2004 - MF Dnes: Hitler neušetřil ani kamaráda

70. výročí tzv. noci dlouhých nožů připomněl Václav Horčička v příloze Víkend: V časných ranních hodinách 30. června přiletěl Hitler do Mnichova, odkud ihned odjel do Bad Wiessee. Zatýkání nic netušících velitelů proběhlo hladce. Do Röhmova pokoje vtrhl vůdce osobně s pistolí v ruce. Zadržené špičky SA byly vzápětí převezeny do Mnichova, uvězněny a na přímý Hitlerův rozkaz zastřeleny. Röhm měl být původně kvůli svým zásluhám ušetřen, Göring s Himmlerem spolu s některými členy úzkého vedení NSDAP však Hitlera přesvědčili, že je třeba zlikvidovat i jeho.

  • Viz též:

  • Právo - Říšské vražedné líbánky v červnu 1934

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.