Nové knihy

prosinec 2004

prosinec 2004 - Knižní novinka: Z. Peterová: Rabín Feder

Kniha chce připomenout osobnost rabína Richarda Federa v jeho vlastních vzpomínkách a korespondenci a také ve vzpomínkách současníků, jejichž příběhy jsou zde převyprávěny. Viz ukázka v Rch 12/2004.

  • Peterová, Zuzana. Rabín Feder. Praha: G plus G, 2004, s. 168.

.

prosinec 2004 - Knižní novinka: E. Nižňanský, I. Baka, I. Kamenec: Holocaust na Slovensku 5.

Pátý díl edice dokumentů mapujících období Slovenského štátu je zaměřen na systém nucených prací, židovských pracovních táborů, včetně IV. robotného práporu (viz článek v Rch 09/2002).

  • Baka, Igor; Kamenec, Ivan; Nižňanský, Eduard. Holocaust na Slovensku. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2004, sv. 5., s. 352.

.

prosinec 2004 - Knižní novinka: J. Němeček a kol.: Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě

Sborník obsahuje 27 příspěvků českých i zahraničních historiků z konference Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě, která se uskutečnila u příležitosti 65. výročí jejího podepsání ve dnech 24. - 25. října 2003. Představuje kritické zhodnocení osudné dohody z konce září 1938, plně odpovídající současnému stavu vědeckého poznání..

  • Němeček, Jan. Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004, s. 389.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.