Nové knihy

říjen 2004

říjen 2004 - Knižní novinka: F. Bedürftig: Třetí říše a druhá světová válka

Překladem lexikonu Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg zpřístupnilo nakladatelství Prostor českým čtenářům významnou práci ke studiu dějin druhé světové války. Více než 1500 hesel slovníku se snaží podat plastický obraz doby existence Třetí říše a druhé světové války. Vlastní heslo mají nejen důležité osoby ve státě, straně, společnosti a ozbrojených silách, konkrétní historické události a významné instituce, ale též různé polozapomenuté skutečnosti.

 • Bedürftig, Friedemann. Třetí říše a druhá světová válka. Praha: Prostor, 2004, s. 672., překl. Petr Dvořáček.

 • , překl. Petr Dvořáček.

 • říjen 2004 - Knižní novinka: L. McGowan: Radikální pravice v Německu

  Kniha Lee McGowana, který působí na Královnině univerzitě v Belfastu, mapuje vývoj pravicového extremismu v průběhu čtyř velice odlišných politických režimů v Německu: objasňuje kořeny a vzestup pravicového extremismu od prvních let bismarkovského systému nastoleného v roce 1870 po německou porážku v první světové válce. Rozebírá jeho rozmach pod záštitou nacistické strany ve dvacátých letech a hodnotí, jak nacismus ovlivnil Německo v období Třetí říše. Analyzuje úlohu a význam krajně pravicových hnutí v novodobém Německu, přičemž si všímá důležitosti Internetu a měnící se strategie organizace neonacistických skupin v polovině devadesátých let 20. století.

  • McGowan, Lee. Radikální pravice v Německu. Praha: Prostor, 2004, s. 280.

  .

  Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.