Nové knihy

březen 2004

březen 2004 - Knižní novinka: J. Kuklík, J. Gebhart: Druhá republika 1938 - 1939

Druhá československá republika (říjen 1938 - březen 1939) představuje krátké, ale historicky nesmírně důležité období, jež je možno charakterizovat hlubokou krizí čs. státnosti. Rozvinula se takřka celospolečenská diskuse o praktickém smyslu vytvoření čs. republiky v roce 1918, o možných politických, ekonomických a kulturních východiscích z dané situace, objevila se kritika privilegovaných osobností i společenských skupin, jež ztělesňovaly čs. státní ideu. Málokdo tušil, že dny druhé republiky jsou sečteny v důsledku strategických záměrů Třetí říše a separatistické činnosti slovenských národovců.

Prof. PhDr. Jan Kuklík (nar. 1940 v Praze), jenž od roku 1964 až do současnosti působí na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze, a doc. PhDr. Jan Gebhart (nar. 1945 v Rakovníku), který roku 1974 přešel z Vojenského historického ústavu do Ústavu čs. a světových dějin ČSAV (nynějšího Historického ústavu AV ČR), patří k našim nejpřednějším znalcům problematiky druhého čs. odboje (1939-1945).

  • Gebhart, Jan; Kuklík, Jan. Druhá republika 1938 - 1939. Praha: Paseka, 2004, s. 320.

.

březen 2004 - Knižní novinka: M. Curtis: Verdikt nad Vichy

Autor se ve své knize opírá o výsledky nejnovějšího bádání a na jeho základě zkoumá, do jaké míry ministři a další vedoucí představitelé režimu, justičního a správního aparátu, katolické církve i jednotlivci působící na různých úrovních veřejného života, kolaborovali s nacistickým Německem, jež v letech 1940 až 1944 obsadilo nejprve část Francie a poté okupovalo celou zemi. Kniha se rovněž zabývá rozborem nových oficiálních zpráv týkajících se komplikovaného procesu arizace a rovněž zabavování židovského jmění a majetku. (více informací na stránkách nakladatele)

  • Curtis, Michael. Verdikt nad Vichy: Moc a předsudek ve vichistickém režimu Francie. Praha: BB art, 2004, s. 456.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.