Aktualizace holocaust.cz

únor 2004

10. února 2004 - Fotografie z karanténního tábora St. Gallen - Švýcarsko

U příležitosti výročíodjezdu 1 200 osob z terezínského ghetta do Švýcarska uveřejňujeme několik unikátních fotografií z karanténního tábora, do kterého byly po příjezdu umístěni.

17. února 2004 - Roš chodeš, únor 2004

Uveřejňujeme vybrané články z únorového čísla časopisu Roš chodeš.

24. února 2004 - 60. výročí vyvraždění terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau

K tomuto jubileu jsme uveřejnili několik textů ze sborníku Terezínský rodinný tábor v Osvětim-Birkenau a také vzpomínku pamětnice této události, paní Ruth Sch., narozené v roce 1917. Dále uveřejňujeme autentické svěděctví o průběhu hromadné vraždy člena Sonderkommanda S. Gradowského (v překladu a s předmluvou K. Čapkové) z Terezínských studií a dokumentů 1998 a portrét Fredyho Hirsche, významné postavy nejen terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.