Nové knihy

listopad 2003

listopad 2003 - Knižní novinka: A. Klimek: 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci - začátek konce Československa

Převzetí moci Hitlerem v Německu 30. ledna 1933 bylo příznakem ofenzívy totalit proti demokraciím i signálem k útoku na poválečné, tzv. versailleské uspořádání světa, s nímž bylo Československo osudově propojeno. Na pozadí dramatické mozaiky událostí tehdejší Evropy klade autor otázky: Šlo o vůli a zvůli jedinců, souhry náhod, zbloudění historie anebo železnou zákonitost nevyhnutelného dějinného procesu? Mohl český národ vývoji úspěšně čelit, byl nacismus zastavitelný, nebo musely události dojít až k hořkému konci?

  • Klimek, Antonín. 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci – začátek konce Československa. Praha: Havran, 2003, s. 197.

.

listopad 2003 - Knižní novinka: F. Janouch: Sám ďábel by se rděl

Komentovaná korespondence českého lékaře-vězně z nacistických koncentračních táborů v Osvětimi, Mauthausenu a Loibl-Passu je ojedinělým dokumentem zvrácené doby a poměrů. Janouchovy dopisy doplňuje protokol mezinárodní spojenecké komise pro vyšetřování válečných zločinců v Norimberku z jeho svědecké výpovědi v trestní věci proti bývalému veliteli koncentračního tábora v Osvětimi, SS-Hauptsturmführerovi Hössovi, a vzpomínky pamětníků. Vydání, doplněné řadou dobových dokumentů, vychází ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Českou radou pro oběti nacismu.

  • Janouch, František. Sám ďábel by se rděl. Praha: Akropolis, 2003, s. 152.

.

listopad 2003 - Knižní novinka: Acta Theresiania, sv. 1

První svazek projektu Acta Theresiania přináší dva prameny terezínské historiografie: Denní rozkazy Rady starších a Sdělení židovské samosprávy Terezín 1941-1945. Tyto dokumenty jsou jedním z nejdůležitějších pramenů pro poznání historie koncentračního tábora v Terezíně a jeho vnitřního života. Mezi prameny ke studiu dějin nacistických koncentračních táborů zaujímají unikátní místo.

  • Hyndráková, Anna; Machatková, Raisa; Milotová, Jaroslava. Acta Theresiania. Praha: Institut Terezínské iniciativy a Sefer, 2003, sv. 1, s. 538.

.

listopad 2003 - Knižní novinka: M. Fredrickson: Rasismus

George Fredrickson popisuje historii západního rasismu od jeho nástupu v pozdním středověku až do současnosti. Začíná od středověkého antisemitismu, který líčil Židy jako nelidské bytosti, a vydává se po stopách rasistického myšlení v době evropského expansionismu a začátku obchodu s africkými otroky. Popisuje, jak osvícenství a romantický nacionalismus 19. století vytvořily pro debaty ohledně otroctví a židovské emancipace nový intelektuální kontext. Fredrickson přichází s prvním uceleným srovnáním rasismu založeného na barvě pleti v Americe 19. století a antisemitského rasismu, který se objevil v Německu přibližně v téže době.

  • Fredrickson, George M. Rasismus- stručná historie. Praha: BBart, 2003, s. 157.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.