Židé v Brně v St. Pöltenu

Dne 14. listopadu se uskutečnila v rakouském St. Pöltenu oslava dvacetiletého výročí smlouvy o partnerství mezi městy S. Pölten a Brno. Přítomní byli zástupci brněnského magistrátu, starosta města St. Pölten, ředitelka Institutu pro židovské dějiny v Rakousku a další hosté. Součástí byla i vernisáž výstavy Židé v Brně od 12. století až po dnešní dny. Výstava i projev předsedy brněnské obce Pavla Frieda byly srdečně přijaty. O výstavu, jejímž tvůrcem je ing. arch. Klenovský, projevil zájem i přítomný zástupce školského odboru magistrátu města Vídně pro výukové potřeby vídeňských škol.


Klíčová slova

Pavel Fried, Jaroslav Klenovský, S. Pölten, Institut pro židovské dějiny