Zeev Scheck

1920 - 1978

Jochanan Zeev (Vilém) Scheck. Olomoucký rodák, sionista, člen Makabi ha-cair. V roce 1943 deportován do Terezína, člen vedení He-chaluc, v říjnu 1944 deportován do Osvětimi a později do Dessau-Kauferingu. V červnu 1945 návrat do Prahy, kde se stal jedním z iniciátorů tzv. Dokumentační akce, jejímž cílem bylo shromáždit svědectví a materiál týkající se terezínského ghetta. V roce 1946 alija do Palestiny, kde od roku 1947 působil na ministerstvu zahraničních věcí a v diplomatických službách. Iniciátor vzniku Svazu terezínských vězňů, který se stal základem Bejt Terezín. V letech 1947-48 zplnomocněným zástupcem Hebrejské university v Praze, odkud organizoval převoz hebrejských knih z Terezína a Mimoně a ostatních zámků do knihovny Hebrejské university v Jeruzalémě.