Žamberk

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Žamberk

Literatura:

Kejzlar, Martin; Pírko, František; Sixtová, Olga. Židovský hřbitov v Žamberku: náhrobní kameny. Žamberk: 1997, s. 116.

Pírko, František; Pírková, Vlasta. Židé v Žamberku. Příspěvek k historii. Žamberk: 1997, s. 9.

Pírko, František; Pírková, Vlasta. Židovský hřbitov v Žamberku. Sezman a popis náhrobních kamenů. Žamberk: 1997, s. 9.

Vejroch. Studie sadových úprav židovského hřbitova Žamberk. 1980, s. 3.

Návrat na mapu České republiky...