Zákaz řízení a vlastnění motových vozidel Židy

23. ledna 1941 vydalo policejní ředitelství v Praze příkaz, podle něhož měli Židé povinnost odevzdat své řidičské průkazy a doklady od vozidla (o zápisu vozidla v rejstříku dopravního oddělení policejního ředitelství). Zároveň bylo zakázáno vystavovat nové řidičské průkazy Židům a přijímat je do výuky v autoškolách.

V Brně byla tato vyhláška vydána tamějším policejním ředitelstvím 24. ledna 1941.